[uppsalapendeln] UNT: "Stora störningar i tågtrafiken"

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: "uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx" <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sun, 20 Aug 2006 19:29:14 +0200

UNT 2006-08-18:


Stora störningar i tågtrafiken


2006-08-18

Prövningens dygn väntar för tågresenärer i Uppsalaområdet. I helgen stängs all trafik av mellan Uppsala och Storvreta. Tidigt måndag morgon startar nya Upptåget söderut med risk för stora störningar.

Helgens trafikavstängning sker för att ge Banverket möjlighet att koppla in den nya tågbro som byggts över Bärbyleden i höjd med stadsdelen Löten i Uppsala. Under byggtiden har tågtrafiken passerat på en provisorisk förbifart. När den nya bron nu ska tas i drift måste all trafik ligga nere:
— Det handlar om vissa banarbeten på bron samt inkoppling av signaler, el- och teleförbindelser. Vi har kunnat förbereda en hel del, men vissa saker kan bara göras när trafiken är avstängd, förklarar Banverkets delprojektledare Åke Bergbom.

Sedan natten till lördagen är tågtrafiken avstängd för att öppnas igen på måndag klockan 04.30. Arbetet på den nya bron pågår dygnet runt under helgen. Tågtrafiken mellan Uppsala och Storvreta ersätts med bussar. Avstängningen berör såväl fjärrtåg som Upptåget.
Omedelbart efter avstängningen kan tågresenärerna drabbas av förseningar eller inställda tåg när nya Upptåget söderut från Uppsala tas i drift. Klockan 05.13 på måndag morgon rullar det första tåget från Uppsala centralstation mot Upplands Väsby.
— Man kan vänta sig initiala störningar på linjen. All erfarenhet av ny tågtrafik visar att det uppstår oväntade konsekvenser, säger Klas Wåhlberg, vd för Upplands Lokaltrafik (UL).

Marginalerna är små på den redan tätt trafikerade sträckans till och från Stockholm. Exempelvis kan en försenad avgång med Upptåget från Uppsala central innebära att tåget inte kan passera Arlanda, utan får köra direkt till Märsta. UL har ersättningsbussar i beredskap om läget blir alltför kaotiskt.

GIF image

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] UNT: "Stora störningar i tågtrafiken"