[uppsalapendeln] UNT 2007-04-02: Miljardsatsning ska minska tågförseningarna

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: "uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx" <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>, goran.tegner@xxxxxxxxxx, Kurt Hultgren <kurt.hultgren@xxxxxxxxx>, ResenärsForum <info@xxxxxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 02 Apr 2007 17:22:50 +0200

http://www2.unt.se/avd/1,1786,MC=77-AV_ID=598247,00.html

Banverket gör de kommande tre åren en jättesatsning om två miljarder kronor för att minska förseningarna i tågtrafiken i Mälardalen.
FAKTA
Kraftsatsning mot förseningar
Banverket, SJ och SL satsar tillsammans under tre år 2,2 miljarder kronor på att halvera förseningstimmarna i Mälardalen. Banverket står för cirka två miljarder kronor, varav merparten, 1,4 miljarder kronor, berör investeringar som tidigareläggs. Den största satsningen blir förbättringar vid in- och utfarterna till Stockholms central. Bland annat ska felavhjälpningen tredubblas vid rusningstid och driftunderhållet ökar kraftigt. - Det har inte fungerat bra, vi har sett hur punktligheten försämrats. Nu kan jag lova att det blir bättre, säger Gunnar Hallert, driftchef för region östra på Banverket.

Trängseln på spåret mellan Stockholm och Uppsala har ökat de senaste åren, bland annat på grund av att Upptåget numera går söder om Uppsala - till Upplands Väsby. Under 2006 ökade antalet förseningar och inställda tåg för pendeltrafiken, regionaltrafiken och även snabbtågen i Mälardalen. Därför kommer Banverket, SJ och SL att satsa mer än två miljarder kronor på att förbättra punktligheten. - Pendlarna har nog inte alltid varit så glada i oss under 2006. Men redan i år kommer alla att märka att det har blir bättre - och om tre år bör förseningarna i Mälardalen ha halverats, säger Gunnar Hallert.
- Annars har vi misslyckats.

En spårombyggnad vid Stockholms central för 400 miljoner kronor kommer att förbättra framkomligheten för tågen, något som gynnar resenärer mellan Uppsala och huvudstaden. Dessutom investeras 70 miljoner kronor i att förbättra växlar och spår mellan Uppsala och Stockholm. Driftunderhållet får 300 miljoner kronor extra. I Knivsta byggs signalsystemet om. - Det är en jättesatsning vi genomför nu, i väntan på en mer permanent lösning av tågproblematiken i Stockholm, säger Gunnar Hallert. Ett gammalt problemområde som nu äntligen ska åtgärdas är Myrbacken söder om Uppsala. Myrbacken ligger på Trunsta mosse, som är en mjuk terräng. När tågen dundrar fram ändrar spåret position och det har lett till att tåg som inkommer till Uppsala måste hålla låg hastighet, något som många resenärer fått erfara. - Arbetet med att stabilisera spåren vid Myrbacken är inlett och när det är klart kommer tågen att kunna köra i normalfart, säger Gunnar Hallert.

Situationen i Mälardalen beskriver Banverket som "akut". Den samlade mängden resenärsförseningar i Mälardalen är cirka 4,5 miljoner timmar per år. Det motsvarar en arbetsvecka per år för pendlaren, vilket betyder en samhällsekonomisk förlust på 1,1 miljarder kronor årligen enligt Banverkets beräkningar. Grundproblemet är trängseln på järnvägsspåren. På Banverket och SJ kallas trafiksituationen in mot Stockholms centralstation för "härdsmältan" eller "tåginfarkten". Värst är den tvåspåriga så kallade "getingmidjan" söder om stationen. Midjan har inte byggts ut sedan 1871. På Banverket hoppas man att den planerade Citybanan kommer att lösa trafikproblemen kring Stockholms centralstation. Men något beslut om den nya banan är ännu inte fattat. Fattas ett sådant beslut i år kommer det ändå att dröja till 2015-2020 innan banan kan tas i bruk.

När Upptåget började gå till Upplands Väsby innebar det stora påfrestningar på de redan hårt trafikerade spåren söder om Uppsala. Tågen fick ibland vända i Märsta, men situationen har blivit betydligt bättre de senaste månaderna. - När vi kunde börja använda spår 0 i Uppsala och låta tågen vända där i stället för i Storvreta, fick vi en extra återhämtningstid på 20 minuter. Det gjorde att man kunde ta igen förseningar, säger Sture Jonsson, marknadschef och informationsansvarig på Upplands Lokaltrafik (UL). För SJ har ombyggnaden av Uppsala centralstation påverkat trafiken negativt. I januari månad blev vart tionde tåg på Stockholmspendeln försenat eller inställt.

När ett tåg väl blir försenat riskerar förseningen att bli ännu större eftersom de tåg som är i tid har förtur framför de som ligger efter i tidtabellen. - Det gäller att se till att tåget lämnar stationen i rätt tid. Det behövs förmodligen personal på perrongerna som kan se till att de som kommer i sista sekunden inte öppnar dörrarna och förhindrar punktlig avfärd, säger Gunnar Hallert.

Johannes Nesser

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] UNT 2007-04-02: Miljardsatsning ska minska tågförseningarna