[uppsalapendeln] UNT 2004-03-30: 20 000 har använt SJ:s restidsgaranti

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 30 Mar 2004 08:24:02 +0200

http://www2.unt.se/avd/1,2883,MC=3-AV_ID=310756,00.html

20 000 har använt SJ:s restidsgaranti


2004-03-30 00:00

Av:Johan Rudström
Under de första två månaderna har 20 000 resenärer använt SJ:s restidsgaranti. Sammanlagt har bolaget betalat ut 2,5 miljoner kronor i form av värdebevis till drabbade resenärer. Sträckan Stockholm-Uppsala hör till dem där förseningar eller inställda tåg varit vanligast.

Restidsgarantin, som infördes 15 januari, innebär att resenären ersätts om förseningen är över 20 minuter på en sträcka med högst en timmes restid, över 40 minuter på en restid mellan en och två timmar och över 60 minuter om restiden överstiger två timmar.
Under de första två månaderna, till och med 15 mars, har 20 000 resenärer använt sig av garantin. En av tio har inte fått ersättning då man inte uppfyllt villkoren för garantin, om man till exempel saknat giltig biljett eller annat färdbevis för resan.

Fallit ut ofta
Enligt SJ har garantin oftast fallit ut på sträckorna i Mälardalen, från Stockholm till respektive Uppsala, Västerås och Eskilstuna. Men hur många det är som kompenserats på till exempel pendeln Uppsala-Stockholm vet man inte.
— Nej, systemet är inte uppbyggt så att det går att urskilja. Det är personalen som hanterat fallen som upplevt att de här sträckorna har förekommit ofta, säger Maria Westman, SJ:s pressavdelning.
De största enskilda händelser som lett till att garantin betalats ut är två fall av urspårningar vid Tegelbacken nära Stockholms central som den tragiska dödsolyckan utanför Kungsbacka då en dörr öppnades på ett tåg.
Hittills har värdebevisen kunnat skickas hem till kunderna inom tio—tolv dagar, enligt SJ.

Färre fel
Under perioden januari-februari har samtidigt punktligheten för SJ:s tåg förbättrats. Totalt gick 90 procent av tågen i tid i januari. För februari steg siffran till 92 procent. Orsaken är färre fel på själva tågen och även färre störningar på järnvägsnätet, enligt SJ.
SJ har totalt 70 000 resenärer per dag i genomsnitt vilket betyder att något färre än var 200:e resenär har utnyttjat den nya garantin hittills.


This communication is confidential and intended solely for the addressee(s). Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. If you believe this message has been sent to you in error, please notify the sender by replying to this transmission and delete the message without disclosing it. Thank you.

E-mail including attachments is susceptible to data corruption, interruption, unauthorized amendment, tampering and viruses, and we only send and receive e-mails on the basis that we are not liable for any such corruption, interception, amendment, tampering or viruses or any consequences thereof.

GIF image

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] UNT 2004-03-30: 20 000 har använt SJ:s restidsgaranti