[uppsalapendeln] UNT 071113: "Tåg i tid kan ge Banverket bonus"

  • From: "Fredrick Beste" <fredrick.beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>, <kurt.hultgren@xxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 13 Nov 2007 17:33:37 +0100

http://www2.unt.se/avd/1,1786,MC=77-AV_ID=674031,00.html


Tåg i tid kan ge Banverket bonus 
SJ vill införa bonuspeng till Banverket om tågen kommer i tid
SJ:s Jan Kyrk säger att SJ kan vara beredda att betala en bonus till Banverket 
för tåg som kommer fram i tid. 
Resandet till och från Uppsala har ökat rekordsnabbt och trängseln på spåren 
kommer på sikt att leda till att inte alla som vill kan använda tåget. Från SJ 
och UL finns krav på att spårkapaciteten söder om Uppsala måste utökas.
2005 och 2006 ökade det årliga resandet mellan Uppsala och Stockholm med mellan 
sju och nio procent. 

I år ökar resandet mellan städerna ytterligare. Bara resorna med SJ ökar med 
hela tre procent. Många pendlare har lämnat bilen hemma och valt 
kollektivtrafiken. 
Men påfrestningarna på systemet, Sveriges mest trafikerade, har blivit stora.
- Det är fullt på spåren, vi varken kan eller får sätta in ett enda tåg till, 
säger Jan Kyrk, regionansvarig på SJ för trafiken mellan Uppsala och Stockholm.
- Vi är lite desperata. Resandet fortsätter att öka och tågen blir fullsatta 
snabbt. Det kan snart bli överfullt på tågen.

Spårkapaciteten måste byggas ut söder om Uppsala. Om Banverket ordnar fler spår 
lovar vi att köra tåg på dem, säger Jan Kyrk.
Faktum är att trafiken är så tät att marginaler saknas. SJ måste nu överge 
principen om minutprecision och övergå till sekundprecision för att avgångarna 
ska fungera på sträckan mellan Uppsala och Stockholm.
- Tågen måste börja avgå på sekunden rätt. 30 sekunders försening låter inte så 
farligt, men 30 sekunders försening när tåget lämnar Uppsala kan förvandlas 
till fem, tio eller femton minuters försening längre fram på spåret.

Detta är något som SJ:s resenärer i allt större utsträckning fått erfara den 
senaste tiden. Som UNT kunnat berätta sattes ett nytt dystert rekord för SJ 
förra månaden: cirka 14 procent av alla avgångar mellan Stockholm och Uppsala 
blev försenade. Ett av skälen till ökningen är byggandet av det nya 
resecentrumet i Uppsala.
- Vi hade jättestora problem i oktober. Vi kan konstatera att ombyggnationen 
ledde till att spår ibland saknades i Uppsala. Att bara 86-87 procent av tågen 
kom fram i tid är väldigt väldigt dåligt. Jag tror att situationen kommer att 
bli bättre framöver. Vi kan inte se att det finns någonting som talar för att 
problemen ska fortsätta, säger Jan Kyrk.

Nu vill SJ att Banverket tar sitt ansvar och betalar en del av restidsgarantin 
till resenärerna när banfel orsakat förseningar.
- Vi betalar hundratals miljoner kronor till Banverket i avgifter för att köra 
på spåren, när de orsakar kostnader för oss borde de stå för en del, säger Jan 
Kyrk.
Förra året genomfördes en sådan kostnadsöverflyttning på prov på sträckan 
Göteborg-Stockholm. När tåg blev försenade på grund av t ex signalfel betalade 
Banverket tillbaka en liten del av nyttjandepengarna till SJ. Efter mindre än 
ett år hade Banverket tvingats hosta upp en miljon kronor till SJ.
- Vi är inte ute efter själva pengarna. Precis som våra resenärer vill vi inte 
ha tillbaka några pengar, vi vill komma fram i tid, säger Jan Kyrk.
Han är faktiskt villig att gå ett steg längre och i stället betala en bonus 
till Banverket om tågen kommer fram i tid.
- Vi vill skapa incitament för att öka punktligheten. Om punktligheten blir 
bättre är vi villiga att betala mer för nyttjandet av spåren, säger Jan Kyrk. 

Johannes Nesser 

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] UNT 071113: "Tåg i tid kan ge Banverket bonus"