[uppsalapendeln] UNT 071112: Tågförseningarna ökar på Stockholmspendeln

  • From: "Fredrick Beste" <fredrick.beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>, <info@xxxxxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 12 Nov 2007 08:34:20 +0100

 

Tågförseningarna ökar på Stockholmspendeln 

Andelen tåg som kommer fram i tid på Stockholmspendeln sjunker, visar statistik 
från SJ. Förseningarna motsvarar en arbetsvecka per år för pendlaren och 
hittills i år har pendlarna mellan Uppsala och Stockholm sammanlagt förlorat 57 
år på förseningarna. 

Fakta

Andel försenade tåg på Stockholmspendeln

2007 jan-sep: 7,1 procent
2006 jan-sep: 5,6 procent
2005 jan-sep: 3,9 procent
2004 jan-sep: 6,0 procent

Not: Förseningar som är mindre än fem minuter samt inställda tåg ingår inte i 
statistiken.

Antalet försenade tåg på pendelsträckan Uppsala-Stockholm har ökat med cirka 28 
procent. Fram till och med september i år har totalt drygt 1 700 tåg varit 
försenade mer än fem minuter, att jämföra med knappt 1 400 tåg under 
motsvarande period 2006.
Den överväldigande merparten av tågen håller dock tidtabellen, men andelen tåg 
som kommer fram i tid har gått ned från cirka 95 procent 2004-2006 till under 
93 procent under 2007.
Det visar beräkningar som UNT har gjort utgående från statistik från SJ och 
Banverket.

Allt pekar på att 2007 kan bli det värsta förseningsåret hittills under 
2000-talet.
De ökade förseningarna innebär också mycket stora samhällskostnader. En 
Stockholmspendlare förlorar i genomsnitt en arbetsvecka, 40 timmar, per år på 
förseningarna. Uppsalas 15 000 tågpendlare förlorar tillsammans motsvarande 
cirka 68 år i ren arbetstid per år. Hittills i år är förlusten 57 år i ren 
arbetstid.
- Det är förfärligt, det kostar miljarder för samhället, säger Claudio Skubla, 
pressansvarig på Banverket Östra Sverige.
Närmare bestämt 1,1 miljarder kronor per år om man räknar med alla 
Mälardalspendlare.
Det finns flera olika skäl till att pendelsträckan drabbas hårdare av 
förseningar. Personalbristen har ökat de senaste åren. Men framför är sträckan 
hårdare trafikerad, samtidigt som byggnaden av resecentrum ställer till 
problem. Spår stängs av till och från vilket leder till mycket stora 
förseningar.

Järnvägen mellan Uppsala och Stockholm är den hårdast trafikerade sträckan i 
Sverige och trängseln på spåret har ökat de senaste åren bland annat eftersom 
Upptåget numera går till Upplands Väsby.
- Dessutom har Banverket börjat släppa fram godstrafik med flygbränsle till 
Arlanda under rusningstid, säger Katarina Nyman, presskommunikatör på SJ.
Godstågen ställer till extra mycket problem eftersom de är långsammare.
- Jag kan förstå frustrationen på SJ över den ökade godstrafiken, men vi måste 
naturligtvis släppa fram alla aktörer som vill använda spåret. Vi försöker att 
förlägga godstransporter till nattetid, men det går inte alla gånger, säger 
Claudio Skubla på Banverket.

I mars kunde UNT berätta om en jättesatsning om 2,2 miljarder kronor under två 
års tid i syfte att halvera förseningstimmarna. Den största satsningen, 400 
miljoner kronor, blir förbättringar vid in- och utfarterna till Stockholms 
central.
Dessutom investeras 70 miljoner kronor i att förbättra växlar och spår mellan 
Uppsala och Stockholm.
- Vi gör en kraftsatsning som kommer att leda till förbättringar, men det 
kommer att dröja innan vi kommer att se effekterna av det. Resecentrumprojektet 
kommer att påverka trafiken ytterligare en tid, säger Claudio Skubla.
Grundproblemet för tågtrafiken från och till Stockholm är flaskhalsen söder om 
stationen. Den tvåspåriga getingmidjan har inte byggts ut sedan 1871. Citybanan 
kommer att kunna lösa problemen, men det kan dröja till 2020 innan banan tas i 
bruk. 

 

 Johannes Nesser  

 

http://www2.unt.se/avd/1,1786,MC=77-AV_ID=673533,00.html 

 

 

 

 

 

 

    *

 

 

 

 
"Det här är himmelriket jämfört med bilpendling" 
Under en halvtimme i morgonrusningen ropas fem tågförseningar och tre 
spårändringar ut på Uppsala centralstation. Resecentrumbygget skapar ibland 
kaos, men flera resenärer tycker inte att förseningarna är så allvarliga. 
I morgonrusningen på centralstationen i Uppsala blir det allt oftare 
förseningar som följd av den ökade trafiken och bygget av nya resecentrum. 
Under den halvtimme som UNT befinner sig på perrongen ropas inte mindre än fem 
förseningar och tre spårändringar ut. Denna tidiga morgon beror förseningarna 
dels på bygget, dels på personalbrist och "ansträngt tågläget".
Pendlare rusar mellan perrongerna. 07.39-tåget till Stockholm avgår 07.42, 
vilket innebär att det finns risk för ytterligare förseningar - ett tåg som 
inte avgår i rätt tid mister nämligen sin förtur på spåret till förmån för tåg 
som är i tid.
Ansträngt tågläge är en av de vanligaste orsakerna till förseningarna. 
"Spårbrist" är en annan - i september orsakade spårbristen mycket stora 
förseningar i Uppsala under tre dagar. I Mälardalen har också personalbristen 
blivit ett allt större problem de senaste åren.

Per-Urban Trogen har bilpendlat från Uppsala till Stockholm i 20 år men för två 
månader sedan stod han inte ut längre och bestämde sig för att prova tåget. Det 
är ett val han inte ångrar.
- Det här är himmelriket jämfört med bilpendling. Det är stor skillnad, jag 
sparar två timmar om dagen, säger Per-Urban Trogen. Jag har varit med om två 
tre förseningar på de här två månaderna, det tycker jag är acceptabelt.
Han provade på tågpendlingen på 80-talet men gav upp.
- Det var hopplöst då så det fick bli bilen, nu är det mycket bättre.
Trots att antalet förseningar ökat det senaste året är de flesta resenärer 
nöjda med pendeln visar de undersökningar som SJ har genomfört.

Yvonne Ingle pendlar från Östervåla till Stockholm varje dag, total fyra 
timmars restid till och från jobbet.
- Från Östervåla till Uppsala går det väldigt bra, det är sällan några 
förseningar. Men när man kommer till Uppsala kan det bli problem. Man tappar 
nog ganska många minuter sammanlagt, säger Yvonne Ingle.
SJ:s punktlighetsstatistik från september visar att spår- och signalproblem 
samt fordonsproblem står för mer än hälften av förseningsorsakerna. Olyckor och 
naturhinder, de så kallade "löv på spåret"-stoppen stod för 17 procent av 
förseningarna. 


Johannes Nesser 
http://www2.unt.se/article/1,1786,MC=77-AV_ID=673538,00.html?from=latestnav
<javascript://> 

 

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] UNT 071112: Tågförseningarna ökar på Stockholmspendeln