[uppsalapendeln] Re: Trådlösa tåget tar fart

  • From: Irma Ridbäck <irma.018129984@xxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 10 Dec 2004 22:43:35 +0100

Sara, 
Och alla andra!

Vi måste vara tydliga, kräva telefonfria/mobilfria kupéer!! Sådana finns på
X2000 Stockholm-Malmö, varför inte mellan Uppsala-Stockholm-Uppsala. Resan
ska utgöra en avkoppling!!
Annars får man roa sig med att skriva ner bra repliker. De går att använda i
noveller eller annat skrivande, det kan handla om allt från frågan
"nationalekonomin är ingen vetenskap!" till "ja, men vem ska vi (på
X-departementet) egentligen anställa? Lämna snabbt in din ansökan, min
vän!". 
Stunden på tåget är en avkopplande stund för den resande, privat, och det är
inte juste att en eller två högljudda resenärer inte kan respektera
behovet av frid och avkoppling i vagnen.
Irma (som nu pendlat i drygt tolv år)


Den 04-12-10 11.23, skrev "Sara Sundquist" <sarasundquist@xxxxxxxxxxxxxx>:

> Man försökte med mobilfria vagnar ett tag, svårt att hålla bara eftersom
> "alla" pratar nån gång...
> Men en viss etikett skulle man ju kunna kräva, jag hörde en försmådd
> älskarinna högljutt berätta om sina hämdplaner mot den äkta frun (!) till
> en väninna för ett par veckor sedan... Det hade jag gärna sluppit, även om
> det var visst socialantroplogiskt bildande...
> 
> /Sara- som helst slipper andras vardagstrivialiteter.
> 
> 
>
> 
> Vid eventuella frågor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ****************************************************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: