[uppsalapendeln] Trafikläget i morse

 • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
 • To: "uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx" <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Tue, 23 Jan 2007 08:45:39 +0100


Vad vi vet så här långt om morgonens problem (från banverkets hemsida):

Avgång Uppsala
============

Avg. tid.      Försening vid ankomst
06.40          +35
07.00          + ??
07.09 (Gävle)    + minst 90 (?)
07.10          +37
07.30          +15
07.40          +15
08.24          inställt
08.40          inställt

bara SJ medtaget, ej Upptåget.


Avgång Stockholm
==============

Avg tid      Försening vid ankomst

08.10        +20
********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: