[uppsalapendeln] Tips om bra artikel i UNT...

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 05 Jan 2004 08:40:31 +0100

sid 4 idag, måndag 5/1 - en "krönika" signerad Elinor Torp, med rubriken "En vinterkväll på Uppsalas eget Casino",
som naturligtvis handlar om järnvägsstationen och alla de oaviserat inställda tågen under helgerna... !/F

******************************** Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista. Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx med ämnet unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: