[uppsalapendeln] Timkort och restidsgaranti

  • From: Sverker Nilsson <sverker.nilsson@xxxxxxxxx>
  • To: "Uppsalapendeln (E-mail)" <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 2 Sep 2003 09:44:14 +0200

En restidsgaranti skall dels kompensera kunden för förseningen, dels vara
ett incitament för reseleverantören att minimera förseningar. Då är det mera
naturligt att koppla ersättningen till förseningens storlek, än till
biljettpriset. Samtidigt är det önskvärt att garantin omfattar en stor andel
av de resande utan att uppfyllandet av garantin kräver stora resurser vare
sig hos kund eller leverantör.
Ett idealiskt system skulle t.ex. automatiskt återbetala 1 kr per minuts
försening till kunden. TIM-korten erbjuder ett utmärkt sätt att lösa detta,
med bieffekten att TIM-kort blir populärare.
TIM-korten innehåller information om när kunden tänkte påbörja sin resa,
från vart och resmål. TFÖR innehåller information om avgångs- och
ankomsttider och det är därigenom lätt att räkna ut hur mycket som skall
återbetalas. Återbetalning kan t.ex. ske nästa gång TIM-kortet laddas.

I morse stod jag och väntade på 8:08 Knivsta - Uppsala. Det kom inte. Ingen
information. Kl 8:10 slocknade skylten och strax därpå visades 8:38. 8:25
smög ett tåg in, men alla gick av - det var gamla 8:08. Ingen information !
Kl 8:38 kom 2 breda vagnar med många ståplatser som förde oss till Uppsala
ca 30 min sent.
Eftersom jag inte stämplar mitt TIM-kort förrän jag ser tåget komma, kunde
jag denna morron utnyttja restidsgarantin, eftersom den vagn som jag råkade
stiga på, inte hade konduktör. 

/Sverker


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] Timkort och restidsgaranti