[uppsalapendeln] Re: TIM-korten

  • From: "Markus Harnvi" <lists@xxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 31 Mar 2004 12:28:55 +0200 (CEST)

> Jag har varit med om att ladda på ett kort utan att pengarna har
> gått in (pengarna har naturligtvis dragits från mitt Visa).

Någon systemarkitekt som SJ anlitat har uppenbarligen inte förstått
innebörden i begreppet "transaktion". Det är ett läroboksexempel på en
operation som antingen måste ske i sin helhet eller inte alls.

      /Markus
********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: