[uppsalapendeln] Svårt att ringa på tåget

  • From: "Fredrick Beste" <Fredrick.Beste@xxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 17 Sep 2009 08:08:40 +0200

http://www2.unt.se/pages/1,1826,MC=3-AV_ID=956681,00.html?from=puff

 

 


Svårt att ringa på tåget 
Tågsträckan mellan Stockholm och Uppsala är en av Sveriges tätast
trafikerade pendlarsträckor. Men det är ofta svårt att ringa i
mobiltelefonen på sträckan, samtalen bryts eller kopplas aldrig fram. Men en
liten förbättring kan vara på väg.

 

Fakta/Bakgrund

Varje dag pendlar 10 000 resenärer mellan Stockholm och Uppsala. Det innebär
att det görs 20 000 resor med SJ på sträckan.
När mobilnätet började byggas ut fanns ett krav från Post- och telestyrelsen
att alla samhällen med över 10 000 invånare samt alla europavägar skulle ha
mobiltäckning. De kraven har sedan följt med i senare utbyggnader, även om
användningen av mobiltelefoner har förändrats radikalt sedan dess. 
Det innebär att täckningen i övriga områden är helt upp till operatörerna
att bestämma. 

 

- Man märker att det är något som diskuteras. Många försöker jobba på tåget
sitter i telefonmöten. Och jobbar man mot USA blir mötena ofta sent på dagen
när man ska hem. Men det går inte, man blir nedkopplad hela tiden, säger
Fredrick Beste, engagerad i nätverket Uppsalapendlarna.
Han jobbar dessutom på Ericssons mobilsystem och vet att det rent tekniskt
kan vara svårt att lösa mobiltäckning för passagerare på tågen.
- När ett tåg kommer dundrande i 170 km/timme med flera hundra passagerare
som har sina mobiltelefoner påslagna är det ett worst case-scenario för en
basstation.
Men han säger också att det har blivit gradvis sämre de senaste tio åren. 
- Jag tror helt enkelt att nätet inte byggts ut i den takt som antalet
mobilkunder har ökat, säger Fredrick Beste.

Hans G Larsson, informationsansvarig på Telia, säger att det inte är
ekonomiskt motiverat att bygga ut mobilnätet på sträckan.
- Det finns helt andra krav i dag på att mobilnätet alltid ska ha full
täckning överallt. Vi får nu mest klagomål på täckningen från dem som bor i
storstadsområden. Men vi kan inte bygga ut på alla ställen i Sverige där det
inte går att ringa, säger Hans G Larsson.

Det som pekas ut som lösning för mobiltäckningen på tågen är i stället att
man sätter in förstärkare för mobilsignalen inne i tågvagnarna, så kallade
repeatrar. Den här tekniken finns i dag i alla X2000-tåg. Dessutom håller
den på att byggas ut i dubbeldäckartågen och i Reginatågen. I slutet av
november ska det vara klart. På intercitytågen, som är de vanligaste på
Uppsala-Stockholmspendeln, är dock inga förbättringar att vänta.
- De nyare tågen är tätare vilket gör det svårare för mobilsignalen att
tränga igenom. Men på intercitytågen visar våra mätningar att det fungerar
bra, säger Dag Rosander, presschef på SJ.

Det är ett uttalande som säkert kommer att förvåna många resenärer.
- Vi delar inte den bilden. Vi är i kontakt med många resenärer dagligen och
vår uppfattning är att det fungerar bra på intercitytågen, säger Dag
Rosander.
En liten förbättring kan det dock bli i framtiden för dem som använder
3G-nätet.
- Vi är medvetna finns vita fläckar längs den sträckan. Det har att göra med
att vi har haft svårt att få bygglov för nya master, säger Annika
Kristersson på Tele2.

Den utbyggnaden kommer även Telias kunder till del, eftersom de båda bolagen
samarbetar om 3G-licensen i Sverige. Men någon bättre gsm-täckning kan man
inte hoppas på.
- Gsm-nätet är i princip färdigutbyggt. Och några ytterligare investeringar
i det är inte aktuellt, säger Hans G Larsson på Telia. 

Av: Johan Heimer johan.heimer@xxxxxx 

 

JPEG image

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] Svårt att ringa på tåget - Fredrick Beste