[uppsalapendeln] Svar från Konsumentverket

  • From: ap@xxxxxxxxxxxxxxx
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 11 Jan 2006 09:01:24 +0100

Hej,
nu har jag fått svar på min anmälan till Konsumentverket. Anmälan, som jag 
gjorde i höstas, gäller alltså huruvida SJ/TiM har rätt att ta betalt för 
en ny biljett om man inte har stämplat sitt månadskort, även om man visar 
upp kort och kvitto på att man betalt för en månads obegränsat resande. 
Problemet gäller bara dom nya digitala MÅNADSKORTEN längs sträckan 
Uppsala-Stockholm. Den som kombinerar sitt månadskort med SL har tydligen 
fortfarande papperskvittot som inte behöver registreras i automaten inför 
varje resa.

Svaret från Konsumentverket gav som väntat inte något - men gjorde 
samtidigt klart att det krävs fler anmälningar för att dom ska behandla 
ärendet. 

Jag bifogar hela brevet här nedan.

Hälsningar AgnetaBrev från Konsumentverket:

"Tack för ditt brev.
Konsumentverket/KO är den centrala myndigheten på konsumentområdet. Vi har 
bland annat till uppgift att som företrädare för det allmänna övervaka 
företagens marknadsföring och avtalsvillkor samt produkters säkerhet. Vi 
övervakar också att reglerna om distansavtal och prisinformation följs. 

Anmälningar och synpunkter från allmänheten är mycket värdefulla och till 
stor hjälp i vårt tillsynsarbete. För att effektivt utnyttja våra resurser 
ingriper Konsumentverket/KO när det är till störst nytta för 
konsumentkollektivet. När vi får in flera anmälningar som rör samma fråga 
handläggs frågan i ett tillsynsärende och de övriga anmälningarna 
kompletterar detta ärende. De flesta ärenden avslutas därför efter ett 
sådant här brevsvar. Din anmälan finns dock kvar i vår ärendedatabas och 
utgör värdefull information i vårt fortsatta tillsynsarbete.

Konsumentverket/KO har inte till uppgift att ge personlig rådgivning till 
enskilda konsumenter om rättigheter och skyldigheter. Vi kan inte heller 
ge hjälp när en konsument är i tvist med en näringsidkare. Dessa 
funktioner har kommunerna ansvar för. Behöver du sådan hjälp skall du 
vända dig till komsumentvägledningen i din kommun om det finns en sådan. 
Kontaktuppgifter om din konsumentvägledning får du på vår webbplats 
www.konsumentverket.se under Konsumentvägledare eller genom att ringa din 
kommun.
Med vänlig hälsning
Jessie Cargill-Ek"

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] Svar från Konsumentverket