[uppsalapendeln] SvD Brännpunkt 2006-02-20: "SJ gör vinst genom sämre service"

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: "uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx" <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 20 Feb 2006 10:19:30 +0100


SJ gör vinst genom sämre service

SJ redovisar en vinst på 556 miljoner kronor för 2005. Vd Jan Forsberg
uttalar att SJ försöker ”anpassa utbudet efter när folk vill resa. Det är
färre avgångar vid lågtrafik och fler när folk ska resa.” SJ:s mål att vara
attraktivt och pålitligt har inte beaktats.
Att dra in tåg vissa avgångstider eller köra med kortare tåg så
att resenärer får stå är kostnadsminskande genom sänkt service.
Attraktivitet är att kunna välja när man ska resa. Ett tåg i timmen visar
sig ha en mycket god effekt. Drar man in tåg som går vissa timmar
uppstår stor osäkerhet: Vilken timme var det nu? Då väljer man gärna bil.
Sådan förvirring skapade SJ på Mälarbanan. Än värre blev det i Dalarna,
där den tidigare trafiken urholkades till att gå var fjärde timme.
Ett länstrafikföretag gör inte så. Varför? Jo, för att det är länsinvånarna
som bestämmer. Ansvaret ligger på länstrafikhuvudmannen,
som delvis bekostar trafiken. Här tillämpas verkligen det som
är honnörsorden i svensk trafikpolitik – tillfredsställande trafikförsörjning.
Men SJ AB har ingen ägare som engagerar sig. Det enda krav som ställs på SJ AB är att
företaget ska gå ihop. Den interregionala trafikförsörjningen är det ingen som utkräver ansvar för.
Det gör dock Resenärsforum – konsumenternas forum. Tunga linjer – de som SJ AB har monopol på
tills vidare – ska ha en turtäthet som ger tillfredsställande trafikförsörjning.
Vissa avgångar kan köras med mindre motorvagnar istället för med X2000. Man kan rentav tänka
sig att vissa avgångar körs med buss.
I USA, där långväga busstrafik är vanlig, lyder en mycket inarbetad
slogan ”every hour on the hour”, dvs avgång varje heltimme. Det är kundorientering. Det behövs i Sverige
också. Indragna turer är inte marknadsanpassning.


KURT HULTGREN
generalsekreterare Resenärsforum


******************************** Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista. Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx med ämnet unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] SvD Brännpunkt 2006-02-20: "SJ gör vinst genom sämre service"