[uppsalapendeln] SvD 1/12: "Tågbolag öppnar för konkurrens"

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sun, 01 Dec 2002 09:15:42 +0100

Arlanda Express =E4r berett att sl=E4ppa in andra t=E5gentrepen=F6rer p=E5=
 sina
sp=E5r. Det =F6ppnar f=F6r pendelt=E5gstrafik mellan Stockholm och Uppsal=
a.
F=F6ruts=E4ttningen =E4r dock att avtalet med staten till=E5ter det.

-Vi har ett omfattande avtal med staten som reglerar v=E5ra r=E4ttigheter=

och skyldigheter och i s=E5 fall m=E5ste det =E4ndras, s=E4ger Per Thorst=
ensson,
VD f=F6r
privat=E4gda Arlanda Express.
En annan f=F6ruts=E4ttning f=F6r att andra ska sl=E4ppas in =E4r ocks=E5 =
att
f=F6retaget f=E5r betalt f=F6r att man uppl=E5ter sina sp=E5r.
F=F6r att pendelt=E5gstrafik mellan Stockholm och Uppsala ska bli verklig=
het
kr=E4vs till exempel att Upplands Lokaltrafik k=F6r str=E4ckan mellan Upp=
sala
och Upplands V=E4sby
med ett stopp vid Arlanda och att SL f=F6rl=E4nger pendelt=E5gstrafiken t=
ill
Knivsta.
Per Thorstensson har dock inte f=E5tt n=E5gra f=F6rfr=E5gningar fr=E5n an=
dra
f=F6retag om att de vill utnyttja f=F6retagets bana.

DAN NILSSON
Publicerat i Svenska Dagbladet S=F6ndagen 1/12 2002 sid 8.


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: