[uppsalapendeln] Re: Stor artikel i UNT idag om SJ och pendlarna:

  • From: "Dmitrij Sharapov" <dmitrij_sharapov@xxxxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 28 Nov 2003 08:45:35 +0100

”Under 2002 kommer vi att införa en resegaranti.
Vi vill visa att SJ AB verkligen anstränger
sig till det yttersta. Kompensation
förekommer redan idag, men nu ska
vi förtydliga vårt sätt att arbeta gentemot
kunder som drabbats av störningar.
En tydlig varumärkespositionering kommer
att ge oss möjligheten att bättre anpassa
utbudet till olika kundgrupper.
Jag är stolt över att få arbeta i ett företag
som är så fullt av yrkesskickliga och engagerade
medarbetare, att vi även under
svåra förhållanden klarar våra uppgifter.
Sune Karlsson
Verkställande direktör”

Det var Sune det. Snart byter man Jan mot nån Jöran och han kommer att lova en 
ny resegaranti.

----- Original Message ----- 
From: "Dmitrij Sharapov" <dmitrij_sharapov@xxxxxxxxxxx>
To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Friday, November 28, 2003 8:40 AM
Subject: Re: [uppsalapendeln] Stor artikel i UNT idag om SJ och pendlarna:


ja-ja...

strejken är orsaken, sedan svår vinter, sedan något annat.
De vågar inte införa den, troligen kommer det att kosta för mycket.

SJ skrev om sin resegaranti redan år 2001.
"Under 2002 kommer vi att införa en resegaranti. Vi vill visa att SJ AB 
verkligen anstränger sig till det yttersta."
http://www.om.sj.se/files/SJ2001.pdf


----- Original Message ----- 
From: "Fredrick Beste" <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
To: "PendlarNätverket Uppsala-Stockholm" <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Friday, November 28, 2003 8:21 AM
Subject: [uppsalapendeln] Stor artikel i UNT idag om SJ och pendlarna:


> http://www2.unt.se/avd/1,2883,MC=3-AV_ID=288232,00.html?from=sectionlinks3
> 
> SJ:s restidsgaranti på is
> 
> 2003-11-28 00:00
> 
> Av:Mårten Markne
> Från och med måndag var det tänkt att SJ skulle sätta press på sig 
> självt med en ny restidsgaranti. Vid stora förseningar ersätts 
> resenärerna med hela biljettpriset. Men garantin ligger på is så länge 
> koflikten med facket varar. Hos pendlarna är misstroendet fortsatt stort 
> mot SJ och Banverket.
> 
> Det finns inga påtryckningar exempelvis i form av böter för att komma 
> till rätta med förseningar i tågtrafiken. Institutet för 
> transportforskning studerade förra året på uppdrag av Banverket om ett 
> system med böter och bonus skulle kunna förbättra punktligheten. 
> Slutsatsen blev att frågan måste utredas mer.
> I stället väljer SJ en restidsgaranti som börjar gälla så fort 
> konflikten är över. Vid stora förseningar ersätts resenärerna med hela 
> biljettpriset, oavsett vad som orsakat förseningen.
> — Det borgar för att vi sköter trafiken ännu bättre än vi gjort. Det är 
> något vi själva skapat för att kunden ska få förtroende för oss, säger 
> Irja Bäckström.
> 
> Luttrade pendlare
> Men pendlarna är luttrade. Frustrerade medlemmar i Pendlarnätverket 
> Uppsala-Stockholm vittnar om mängder av inställda tåg, försenade tåg, 
> bristande eller felaktig information på stationerna. Inläggen på 
> nätverkets e-postlista är antingen uppgivna eller ilskna. Även om SJ 
> skulle köra felfritt ett helt år finns misstroendet kvar mot bolaget, 
> säger nätverkets kontaktperson Fredrick Beste:
> — Vi känner att vi inte kan lita på SJ. Vi måste ha luft i almanackorna. 
> En vanlig novembermorgon på Uppsala central kan två tåg vara försenade 
> och man måste trängas på ståplats på ett tåg som är 20 minuter försenat. 
> Har man skött sig illa så länge krävs det lång tid för att bygga upp 
> förtroendet igen.
> 
> Rusningstid
> Många fel och förseningar inträffar just i rusningstid på morgon och 
> eftermiddag, extra irriterande för den som reser varje dag. Enligt Irja 
> Bäckström beror det helt enkelt på att SJ kör fler tåg då. Procentuellt 
> sett är inte fler tåg sena vid klockan sju på morgonen än mitt på dagen, 
> säger hon.
> Fredrick Beste menar att SJ borde räkna annorlunda för att få 
> rättvisande siffror om hur förseningarna drabbar resenärerna. Han 
> betecknar det som "intressant" att SJ anger att nio av tio tåg på 
> sträckan är framme i tid.
> — De räknar bara tågen som verkligen går, och fem minuter för sent 
> räknas inte som för sent. I stället borde de räkna antalet försenade 
> resenärer eller antal förlorade arbetstimmar. Det är uppenbart att ett 
> inställt tåg drabbar fler i rusningstid än mitt på dagen. Räknar man 
> antal försenade resenärer blir det mycket sämre än 90 procent.
> 
> Dåligt samarbete
> Banverket sköter den trafikinformation som ropas ut på stationerna, även 
> när problemen beror på SJ. Informationen ombord på tågen sköter SJ, och 
> den personal som finns på stationerna är SJ:s. Fredrick Beste menar att 
> de två bolagens samarbete lämnar en hel del övrigt att önska.
> — Informationen är bedrövligt dålig på perrongerna. Man förstår inte vad 
> som har hänt eller när tågen ska börja gå igen. Är det störningar vill 
> man veta om det är meningsfullt att stå kvar eller om man ska ta bilen, 
> säger Fredrick Beste.
> — En intressant sak, som SJ förnekar, är att ju mer störningar det är 
> desto mindre personal ser man. Är tåget försenat är det sällan 
> biljettkontroll så man kan fråga konduktören vad det är för problem. Vi 
> tror att de helt enkelt hukar.
> 
> "Enda tänkbara"
> Björn Wahlström är chef för Östra trafikdistriktet på Banverket och 
> därmed ansvarig för trafikinformationen på stationerna. Han tycker att 
> dagens upplägg där Banverket ansvarar för trafikinformationen är det 
> enda tänkbara, eftersom trafikinformatörerna sitter tillsammans med 
> Banverkets trafikledare. I Uppsalas fall sitter de i Stockholm.
> — I normala fall hanterar vi informationen bra. Men vid störningar i 
> trafiken har vi svårt att få det att fungera, det ska villigt erkännas. 
> Vi jobbar med att utveckla arbetssätt och kommunikationsvägar. Vi har 
> blivit bättre, men är långt ifrån bra, säger Björn Wahlström.
> Björn Wahlström menar att det största problemet är att informationen 
> inte är tillräcklig vid störningar. Felaktig information hör till 
> undantagen, säger han.
> 
> UNT-fakta
> ------------------------------------------------------------------------
> 
> Restidsgarantin
> Gäller från och med 1 december 2003 på alla SJ:s tåg oavsett 
> förseningsorsak.
> SJ ersätter försenad resenär med värdecheckar till ett värde av hela 
> biljettpriset om:
> en resa som ska ta högst 60 minuter blir minst 20 minuter försenad, eller
> en resa som ska ta 60 till 120 minuter blir minst 40 minuter försenad, eller
> en resa som ska ta mer än 120 minuter blir minst 60 minuter försenad.
> Resenärer med periodkort får tillgodo en del av biljettavgiften. För 
> inställda tåg gäller att resenären måste ha en biljett som är kopplad 
> till det inställda tåget.
> Anmälan görs till SJ:s kundtjänst på www.sj.se eller telefon 0771-75 75 99.
> 
> 
> 
> 
> ********************************
> Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med ämnet
> unsubscribe
> 
> Vid eventuella frågor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************
>


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: