[uppsalapendeln] Sittplatser

  • From: "SONJA NIMMERSTAM" <sonja.nimmerstam@xxxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 3 Dec 2002 22:14:32 +0100

Jag kommer med en fraga som ar av lite mindre betydelse men andock viktig. Det 
aker alltfor ofta folk som sitter och uppehaller tva sittplatser fastan de bara 
betalar for en. En em gick det inte att fa en man att ta bort en fin 
blomsteruppsattning fran ena satet, da skulle den bli skadad. Jag har flera 
ganger bett tagmastaren ropa ut att de som har bagage eller annat och upphaller 
en extra sittplats maste genast lamna plats till staende betalande passagerare. 
Detta har han da gjort men jag blir less att halla pa och tjata om det. Det 
skulle vara nagot som de obligatoriskt sager istallet for att halsa oss 
valkomna ombord till ett forsenat och overfullt tag, det retar bara upp oss.
Detta kan laggas till den detaljerade kravlistan, vi tar forst det 
vasentligaste som redan ar skrivet.
/sn

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] Sittplatser