[uppsalapendeln] Signalfel

  • From: Thomas Tydal <uppsalapendeln@xxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 23 May 2003 16:37:30 +0200

Gustav,

> Nu väntar vi bara på att du skall förklara fenomenet "signalfel" också.

Som jag berättade tidigare kan man inte få en tågväg, dvs reserverad sträcka, 
dvs grönt ljus i signalen, om det finns något annat tåg på sträckan. Detta 
kontrolleras av ett system som kallas för spårledning. Spåret består av två 
skenor (räler) varav den ena skenan är jordad och den andra spänningssatt. När 
ett tåg står på spåret sluter det strömkretsen mellan skenorna genom hjulen och 
hjulaxlarna, och på trafikledningscentralen får man upp en liten markering 
(beläggning) som talar om att där finns ett tåg.

Den spänningssatta skenan är med jämna mellanrum uppdelad (isolerad), så man 
ska kunna se på vilken delsträcka tåget befinner sig. Ute på linjen, mellan 
stationerna, brukar delsträckorna vara cirka två kilometer långa. Inne på en 
station är de kortare så man mer detaljerat ska veta var tågen är.

Ett signalfel uppstår när man har en spårmarkering på en delsträcka utan att 
det står något tåg där. För att ett tåg ska få passera stoppsignalen (för det 
kan ju inte bli grönt eftersom signalsystemet tror det redan står ett tåg där) 
krävs tillstånd som man får per telefon från trafikledningscentralen. Därefter 
får man inte köra fortare än att man kan stanna på siktsträckan, utifall det nu 
mot förmodan skulle finnas någonting där, dock aldrig fortare än 40 km/h. Detta 
gäller fram till nästa signal. Visar den rött får man ringa för nytt tillstånd, 
visar den grönt får man återuppta normal hastighet.

Signalfel är dock ett ganska allmänt begrepp och betyder ju egentligen bara att 
det inte går att få signalen att visa grönt. Oftast är det som jag skrev ovan, 
med falsk spårmarkering, men det kan även ha andra orsaker (avgrävd kabel, 
säkring som löst ut). Ett växelfel resulterar ju även det i röd signal.


> (På något sätt känns det oroande med hundatals ton tåg som forsar
> fram i 160-200 km/h styrda av signaler som uppenbarligen har fel
> oftare än alla sveriges börsanalytiker och meteorologer sammanlagt)

Anledningen till att det blir "fel" så ofta beror just på säkerhetskraven. 
Minsta lilla detalj som inte stämmer, minsta lilla sak som är osäker, och tågen 
stannar automatiskt. Fel, i det här fallet innebär inte risk för någon olycka, 
utan bara att tåget stannar på andra ställen än vad som anges i tidtabellen.

För att en signal ska kunna visa grönt och tåget ska kunna köra så är det en 
massa krav som måste vara uppfyllda. Är det något av dem som faller så blir det 
rött. Går någon av lamporna i signalen sönder slår den om till rött. En signal 
som inte lyser alls innebär automatiskt stopp. Tågets datorsystem vet var nästa 
signal ska finnas, och får den ingen signal där så bromsar den tåget 
automatiskt. Likaså får den reda på i förväg ifall en signal längre fram visar 
stopp, eller att det blir lägre hastighetsbegräsning. Bromsar inte föraren i 
tid så tar tågets dator över och bromsar tåget. Blir det något fel på datorn så 
bromsas tåget. Försvinner strömmen till datorn så bromsas tåget också, och 
likaså om strömmen i kontaktledningen försvinner.

När man började lära sig om alla säkerhetssystemen så blev man lite förvånad 
att tågen ändå rullar så ofta som de gör, med alla krav som ställs och alla 
kontroller som görs. Det är inte precis bara att tuta och köra. Det räcker med 
så lite för att man inte ska kunna köra längre. Allt ska dubbelkollas och 
trippelkollas. Alla system ska ha reservsystem, och om reservsystemet måste 
hoppa in så kanske man inte får köra längre än till nästa station, för tänk om 
reservsystemet också lägger av.

Det är säkerheten främst som gäller. Alltid. Och det ger resultat. Senaste 
tågkollisionen var 1987 i Lerum, och 1990 var det en svår urspårning i 
Sköldinge, men sedan dess har det varit lugnt. De senaste 20 åren har cirka tio 
resenärer omkommit på tåg till följd av olyckor. Jämför det med vägtrafikens 
hundratals per år...********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] Signalfel