[uppsalapendeln] Saxat ur UNT.

  • From: Öhman Gustav <Gustav.Ohman@xxxxxxxx>
  • To: "uppsalapendeln" <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 1 Mar 2004 09:02:48 +0100

Stockholmspendeln ska bli punktligare 

2004-03-01 00:00

Av:Staffan Wolters 
De många förseningar som drabbar tågpendlarna till Stockholm kan komma att 
minska från sommaren. Det finns goda chanser att i synnerhet avgångarna från 
Stockholm vid arbetsdagens slut blir punktligare. 
    
Avgångarna från Stockholm klockan 16.40 och 17.40 hör till de stora sorgebarnen 
för pendlarna Uppsala-Stockholm. Med de båda tågen tar sig ungefär tusen 
personer hem en vanlig arbetsdag. 
Att förseningarna är så vanliga just vid dessa avgångar från Stockholm hänger 
samman med att tågen kommer från Eskilstuna för vidare färd mot Uppsala. Vid 
södra infarten till Stockholm räcker inte spåren till under högtrafik och tågen 
blir ofta stående.
En stor del av de tåg som trafikerar sträckan Uppsala-Stockholm är 
"Eskilstunatåg" och nästan var femte av dessa tåg är mer än fem minuter 
försenat.

Inget Arlandastopp
I mitten av juni inför SJ ett nytt trafiksystem för pendeltågen 
Uppsala-Stockholm. Det medför att dessa tåg enbart ska gå mellan Uppsala och 
Stockholm och inte fortsätta till mer avlägsna orter som exempelvis Eskilstuna.
- Vi tror att det kommer att ge snabba resultat i form av förbättrad 
punktighet, säger Irja Bäckström, marknadsansvarig vid SJ.
En annan förändring är att pendeltågen Uppsala-Stockholm enbart ska stanna i 
Märsta och Knivsta. Stoppet vid Arlanda utgår.
- Det är bara tåg till destinationer längre bort som kommer att stanna på 
Arlanda, uppger Irja Bäckström.

"Uppsala viktig marknad"
Enligt Uppsala kommuns planeringsdirektör Carl-Johan Engström är bakgrunden att 
tågstationen vid Arlanda ägs av det privata företag som driver Arlanda Express 
och att den perrongavgift som SJ måste betala för varje passagerare planeras 
att höjas från 60 till 200 kronor.
- Det blir för dyrt för SJ, därför vill de minska antalet resande vid Arlanda, 
uppger Carl-Johan Engström.
Sedan en månad har SJ en arbetsgrupp som ser över allt från städning till 
punktlighet och information för resande Uppsala-Stockholm.
- Uppsala är en stor och viktig marknad som vi satsar mycket på, framhåller 
Irja Bäckström.
********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] Saxat ur UNT.