[uppsalapendeln] SV: [uppsalapendeln] RE: [uppsalapendeln] SV: [uppsalapendeln] Inför nästa möte med SJ...

 • From: jörgen lönngren <lonngren@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Thu, 21 Nov 2002 15:05:03 +0100

    Jag anser primart att SJ skall sta for detta som en service till en hart
provad kundgrupp!


-----Ursprungligt meddelande-----
Från: uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx
[mailto:uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx]För Jonas Karlsson
Skickat: den 21 november 2002 14:45
Till: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
Ämne: [uppsalapendeln] RE: [uppsalapendeln] SV: [uppsalapendeln] Inför
nästa möte med SJ...Hej!

Visst kan man bygga ett system som skickar ut ett sms om ett tåg är försenat
inom vissa fördefinierade tidpunkter.

Man kan tex registrera sig för att få förseningsinformation mellan kl 7-9
och 16-19 och då få ett sms när en försening sker.

Men att bygga och driva ett sådant system kostar en del pengar.

Finns det intresse bland pendlare att prenumera på sådan information för en
låg månadskostnad?

mvh Jonas Karlsson
-----Original Message-----
From: uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx
[mailto:uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx]On Behalf Of jörgen lönngren
Sent: den 21 november 2002 14:34
To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [uppsalapendeln] SV: [uppsalapendeln] Inför nästa möte med
SJ...    Kan man fixa sa att SMS-meddelande skickas ut till medlemmar i natverket
nar tag ar kraftigt forsenade eller installda?

    Skulle vara till stor hjalp i manga situationer

    Jorgen Lonngren

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx
[mailto:uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx]För Fredrick Beste
Skickat: den 21 november 2002 09:24
Till: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
Ämne: [uppsalapendeln] Inför nästa möte med SJ...


...skulle jag vilja ha "input" från Pendlarnätverket (det är ni som får
det här mailet!)

Ämnet för det mötet skall vara PUNKTLIGHET.

(vi har ju delat upp mötena i kategorierna:

1) punktlighet, tidtabeller

2) information till kunder

3) komfort, sittplatser, säkerhet

4) kundtjänst, biljettautomater, reklamationer, resegarantier ).

Jag kommer att sammanställa det som kommit in hittills (hemsidan +
uppgifter från "chattarna" på www.UNT.se och försöka "bryta ner" detta till
konkreta förbättringspunkter, som jag sedan kommer att gå igenom med SJ
(Christina Gordon). Därefter följer vi upp de punkterna på kommande
möten och ser vad som hänt. Jag hoppas att vi på så sätt får en tydlig
"progress" vad gäller kundernas önskemål gentemot SJ.

Så, vad jag vill att ni ska göra, käran pendlarnätverkare, är att skicka
mig tips på de "systemfel" som ni upplevt vad avser punktlighet och
tidtabellhållande. Enskilda förseningar och inställda tåg loggar vi ju
redan på hemsidan ( www.travel.to/uppsalapendeln ) så de behöver ni inte
rapportera en gång till, men om ni ser mönster som upprepas och som
tydligt borde framföras till SJ, så har ni chansen nu!

Ett exempel:
 Tågen som avgår mot Uppsala 15.40, 16,40 osv från spår 17/18 är nästan
ALLTID 5-15 minuter försenade, eftersom de kommer söderifrån (från
Eskilstuna, tror jag). Det kanske vore idé att ha mer "luft" i
tidtabellen på dessa avgångar från Stockholms central så att de
faktiskt kan hämta in en försening där och istället avgå i tid enligt en
ny, reviderad tidtabell? jag tror att vi alla är dödligt trötta på
"optimist-tidtabeller"?


Förhoppningsvis äger nästa möte mellan mig och SJ rum inom de närmaste 2
veckorna.

Väl mött!! Jag hoppas på mycket tips och idéer!


/Fredrick Beste
********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
****************************************************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
****************************************************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
****************************************************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: