[uppsalapendeln] SV: denna morgons förseningar

  • From: Thomas Tydal <uppsalapendeln@xxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 28 Aug 2003 12:39:01 +0200

Fredrick,

> Finns det fler förseningar?

Här är Hela Listan<tm>: (Plus anger att tåget kom fram före ordinarie 
ankomsttid, minus att tåget kom fram efter. Talet anger antal minuter.)

05.40: +1
06.10: +3
06.40: +1
07.00: -8
07.06: -4
07.10: -11
07.30: -39
07.36: -7
07.40: -14
08.00: -5
08.10: -2
08.40: +1
09.10: +2
09.27: 0
09.40: +2********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: