[uppsalapendeln] SV: anteckningar från möte med Christina Gordon 2003-02-25

 • From: ulrika.eriksson@xxxxxx
 • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Wed, 26 Feb 2003 09:36:24 +0100

Tack Fredrik!
Tyvärr är ju svaren av typen Goddag Yxskaft.
Vi får ta nya tag med någon/några andra myndigheter eller organisationer som
har möjlighet att påverka på riktigt. Viktigt samtidigt förstås att
fortsätta den här 'dialogen' ändå, tycks vara vår enda intratt till SJ.

Ulrika 
 -----Ursprungligt meddelande-----
Från:  Fredrick Beste [mailto:Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx] 
Skickat:     den 26 februari 2003 08:09
Till:  PendlarNätverket Uppsala-Stockholm
Ämne:  [uppsalapendeln] anteckningar från möte med Christina Gordon
2003-02-25

 1. Punkter från föregående möte (följes upp)
(På uppföljnignspunkter är endas nya kommentarer inlagda.)

1.1 Punktlighet, tidtabeller, avgångar&

FB: Tåg söderifrån (avgång 40 minuter över jämn timme från spår 17/18 i 
Stockholm) är ALLTID försenade!!!

CG: Går ej att separera Svealandsbanan/Upplandsbanan för att minska 
störningsgraden.. Går ej att vända lok i STHLM. Svealandsbanan är 
enkelspårig mkt känslig för störningar/förseningar.


*

FB: Att tåget beräknas komma in vid avgångstid inte omedelbart skyltas 
upp som försening minst 5 minuter? För det är ju så det blir (för tåg 
söderifrån). För vändande tåg på spår 3 & 4 (Stockholms Central) är 
tiden 10 minuter. Borde vara lätt att räkna ut - om inte tåget står på 
spåret inom den tiden => registrera försenad avgång. Sånt sker inte alls 
nu.

CG: Ibland kan tåget gå FÖRE ny utsatt cirkatid (har hänt - då har folk 
missat tåget pga det). CG ÅTERKOMMER om detta.

FB: önskvärt vore samma information och precision som SLs pendeltåg har 
- minutprecision!


*

FN: Natt/kvällståg? Varför inte tåg dygnet runt? Varför glipa mellan 
23.40 och 05-tiden? Vad gör skiftarbetarna? Nattsuddarna vill nog inte 
åka hem vare sig 23.40 eller 00.10 - korta tåg borde kunna gå hela 
natten, en gång i timmen!

CG: Säkerhet och arbetsmiljöfråga. Men främst kostnadsskäl. UL? 
SL/UL-pendeln dessa gör marknadsundersökningar om detta.
Inget inplanerat till nästa tidtabell!

*

FB: Lågtrafik i Märsta - ett tåg i timmen fram till 16.30 ej 
acceptabelt. Onödigt att tåg som ändå åker förbi bara passerar Märsta.

CG: Beror mycket på Arlanda.

FB: Ännu värre nu efter 6/1: t ex 3,5 h väntetid på kvällar i Märsta! 
Fullständigt oacceptabelt! Många jobbar sent i Sollentuna, Kista m fl 
orter ska de börja åka bil??

CG: Förbättringar sker i tabellen som börjar gälla efter 15/6 (varannan 
timmestrafik Märsta), (med "sedvanligt uppehåll" för sommartrafiken, så 
den 15/8 är allt "normalt" igen.

FB: Synka tietabellen med bussarna!!! UB & SJ (i TiM!!)

CG: UB och UL har fått se tabellen, så de kan lägga sina tabeller efter 
detta!


*

*

FB: Varför lyckas Arlanda Express, Pågatågen m fl alltid komma i tid? Är 
förseningar verkligen nödvändiga?

CG: Bättre avtal med Banverket än SJ har, incitamentsavtal på gång 
mellan Gävle-UA har skrivits SJ-Banverket. Detta kommer småningom att 
utvärderas och (ev.) kunna införas UA-STHLM. S K PULS- möten finns, 
regelbundna möten operatörerna bjuds in, Banverket kallar. Rapport efter 
jul om Gävle-Uppsala-avtalet.
Inget nytt om detta än. När A-train började köra var 10e minut, stör 
detta SJ/Uppsalapendeln varvid en viss förbättring av "prioriteringen" 
av "våra" tåg gjordes. .

1.2 Information, kommunikation&

FB: Hur informeras resenärerna egentligen av SJ om nyheter i trafik, 
villkor, o.s.v. ?

CG: Hemsidorna! Hur skall priser osv. basuneras ut? Inga officiella 
prislistor syns på centralerna! Borde kunna göras bättre.

CG: Enklare prispolitik vill bl a SJs VD ha.

FB: Nyhetsbrevet är ett bra initiativ, om det kommer att fortsätta?

*
FB: Varför inte tågstatusinformation som i Danmark? Både på station och 
webb? T ex: http://lp.bane.dk/mapcafe/pass_tog.asp - där kan alla se var 
tågen befinner sig, i realtid.

CG: TFÖR väldigt produktionsinriktat. Jobbar mest mot 
trafikredaktionerna. OJE används av radio Uppland m fl. CG KOLLAR UPP. 
Inte aktuellt just nu (äger ej stationerna).

FB: Skulle räcka bra med SL-info", alltså ungefär den tidsprecision som 
SL har idag. . Prioriterat område.

*

FB: SMS-tjänst för trafikinfo? Vad händer med detta?
Nu finns 2 SMS-tjänster.

CG: Betaltför SMS-tjänsten? Vet ej. Allt ka utvärderas efet 
pilotperioden, som går ut i maj.
Tjänståg = tomt tåg som kommer från Hagalund.

*


FB: Blåa destinationsskyltarna allt oftare felaktiga eller ej uppsatta, 
varför?

CG: Härleds till vagnar i omlopp, vagnsbrist&samma med Regina. Bättre 
med de nya tågen. Nya tågen: dubbeldäckare. Risk att X40 
barnsjukdomar, främst för Mälardalen. Kommer i slutet av detta år. 
Jämföreslsevis är det olönsamt produktionstekniskt att köra dagens tåg. 
Nya tåg har displayer för att ange destination, så då löses detta problem.

1.3 Generellt, policy, Public relations, villkor, regler&

FB: Förändringar i reklamationsvillkor? När får resenärerna veta något 
om detta? Resegaranti!?
Normalvillkoren? Bryt ner dessa och ta upp i månadsbrevet!

CG: Krav på SJ från KO att införa resTIDsgaranti, så fort som möjligt 
(kommer alltså under detta år). Bollen ligger på SJs 
affärsutvecklingsavdelning nu.

*

FB: Sitta i första klass när den andra är fullsatt? vad gäller 
egentligen? På flyg blir man uppgraderad om ekonomiklass är fullt& olika 
konduktörer har olika policy, ingen resenär vet vad som gäller.

Vad som gäller är att man inte får sitta i 1 kl. utan 1-klassbiljett. 
Men specialfall har funnits& Men tågbefälhavaren har rätt att göra 
undantag.

FB kommentar: En del mindre serviceinriktade konduktörer låser in folk 
i 1:a klass så inte det vanliga slöddret ska drista sig till att sitta 
där, det sker speciellt när tåget är överfullt med folk pga tidigare 
förseningar/inställda tåg. Är det service, det? Hur kan man behandla 
folk på det viset?

CG: Mycket svår fråga. Tågmästaren har befogenhet att avgöära från fall 
till fall. Flera 1:a-klasspassagerare har klagat när första klass fyllts 
av "andraklassresenärer". Och andraklassresenärer har klagat när de inte 
får sitta i 1:a-klass när det varit smockfullt i hela tåget i övrigt 
(ofta pga tidigare försening/inställt tåg).

*

FB: Av/påstigning på Arlanda med vanligt månadskort? Förr stod att man 
inte fick det!

CG: Ska man stiga av på Arlanda så måste man ha biljett dit, så är det.

FB: informationen om detta är otydlig.

*


1.4 Tågen, komfort, sittplatser, säkerhet&


FB: Ibland går det tomma och låsta vagnar i tågseten, t o m när resten 
av tåget är överfullt! Varför?

CG: Hinner ej låsa upp? Vad gäller det för tåg?CG ÅTERKOMMER. Rapportera 
gärna in när detta händer - tid, tågnummer, osv.

FB kommentar: detta är rätt vanligt på de eländiga tågen som kommer 
söderifrån via perrong 17/18 först 2 lok (varför det, förresten?) och 
sen 1-3 låsta gamla 1:a-klassvagnar (såna med röda dammande säten). 
Inte heller ovanligt att de tågen är överfulla nuförtiden (eftersom så 
många andra tåg dragits in), så folk står i ett tåg med 2 lok och ett 
par låsta vagnar längst fram. Bedrövligt.

FB: vagnarna är ofta både nedsläckta och stängda. Vi måste repportera 
direkt när sånt här händer så kan CG kolla upp.1.5 Övrigt

FB: Vänd monitorn i Märsta så den går att läsa även i solljus!!
CG: Banverkets monitor, SJ har tjatat om detta typ femtioelva gånger.

FB: Men hur svårt ska det behöva vara att vända en monitor? Ett 
spärrskaft och en gubbe med pall?

CG: banverket säger att det är åtgärdat, men det är det inte ändå.

2. Nya punkter

FB: SMS-tjänsten säger att tåg som avgår i tid är försenade!

CG: Pilotverksamhet i SMS-tjänsten. Qamris tjänst har också haft fel, 
vilket drabbat SJs kundtjänst. SMSen "tillverkas" manuellt i Västerås. 
Samma störningsinfo går ut till SJs telefonkundtjänst via telegram 
(papper), så det innebär att SMS-piloterna har haft infon snabbare än 
SJs egen kundtjänst.

*

FB: Straffavgifterna vid krånglande automater kundförakt av värsta 
sort!! Konsumentverket är inkopplat. Sånt här beteende är oacceptabelt.

CG: Trasiga apparater har orsakat trubbel. Tågmästarna måste få reda på 
att det är fel på systemet, vilket inte alltid har varit lätt. Mycket 
konflikter och problem har det också varit med kunder idag om 
handhavandestrul med automaterna.

*

FB: Maximitid för reklamation är 2 veckor i hela resebranschen, men SJs 
kundtjänst säger 2-3 månader. Många som skrivit har ej fått svar alls.

CG: Ej bra, men jobbar effektivare hela tiden. Massor av reklamationer 
bidrar. Förhoppning om att kundtjänsten ska ner till branchstandardens 2 
veckors handläggningstid.

*

Inne på stationerna ligger fortfarande gamla tidtabellen kvar 
(TågPlus) är inte det att lura kunderna?
Vilket är ansvaret för att se till att rätt tabell ligger ute?

CG: Flera skräckexempel med skilda familjer, gamla farbrorn& Att ändra 
tidtabellern var en extraordinär åtgård som förde med sig sånt här.

*

FB: Flera av de Intercity-tåg som vi numera tvingas åka från Stockholm 
(som ska vidare till Gävle osv) har platsreservation, dvs om vi kliver 
på dem och tar sittplats så kommer någon med platsbiljett och då får vi 
stå hela vägen istället. Ytterligare en sak som har blivit så mycket 
sämre i nya tidtabellen.

CG: Sittplatsbiljetter, (man får av säkerhetsskäl ej stå på X2000 f ö...)..

*

FB: I November läste vi om alla satsningar på punktlighet som SJ, 
banverket m fl hade dragit igång bl. a. 150 MSEK satsades av 
banverket. Ändå har det under senaste veckan ( början av februari) varit 
MASSOR av störningar - timslånga förseningar, upprepade lokhaverier, 
fastfrusna växlar, osv. Bidde det bara en tumme av allt detta? Vi 
resenärer märker ingen skillnad ju mer snö och kyla, desto mer 
krånglande tåg.

CG: SJ-orsakade förseningar har minskat, men det har ju inte hjälpt 
eftersom Banverkets delar inte förbättrats.

*

FB: Heltidsstudenter som måste månadspendla (bostadsbrist osv.) tycker 
det är alldeles för dyrt att betala månadsbiljetten (1700 kr) . Varför 
kan inte SJ vara generös mot dessa och ge dem rabatt?

CG: Enda rådet f n: Åk lågpristaxa!

*

FB: I nyheterna förra året, t ex ( 
http://www.svt.se/nyheter/2002/020111/sj.htm ) talades det om en ny 
resegaranti som bättre kompenserar kunderna än vad vi gör idag. Varför 
kan det inte komma ut en tydlig beskrivning av vad som gäller för 
Uppsalapendeln? Försöker ni mörka denna fråga?

CG: tar upp detta i kommande månadsbrev (som läggs ut på tågen), 
tydligare angivelser vad som gäller för Uppsalapendeln.

*

FB: Enligt lag måste man ha reserverade säten för funktionshindrade på 
alla allmänna transportmedel. Varför finns det inte på SJ/Uppsalapendeln?

CG: Det finns nåt på hemsidan nu, om vilka vagnar som går att boka för 
sånt här.

*

FB: Är det inte dags nu att sluta med det interna byråkratiska 
revirtänkandet inom SJs olika delar och låta Uppsalapendlarna åka med A 
L L A tåg som överhuvudtaget passerar Uppsala? Särskilt med tanke på de 
U R U S L A kvällsförbindelserna? Det måste ju gå att lösa detta 
smidigt. Det finns flera tåg som, om bara SJ ville, skulle kunna 
tillåtas plocka upp Uppsalaresenärer. Idag får vi tigga och be, och 
hoppas att någon tågmästare förbarmar sig över vår situation och låter 
oss åka med ändå. Ska det vara så?


CG: X2000 är den "dyra affärsbiljetten" inom SJ. Passagerarna där vill 
inte ha stående uppsalapendlare inne på tåget (gäller även 2:a-klass). 
Dessutom får man av säkerhetsskäl ej stå på X2000, så att upplåta dem 
för pendling är problematiskt.

*

FB: Rykten går om nya biljetter fr o m mars. Att vissa tvingas ha 2 
biljetter för att passera SLs spärrar anser vi vara en FÖRSÄMRING. Den 
nya biljetten lär också, enligt ryktena, vara större och sladdrigare 
än den gamla. Också det är en försämring. Varför ska allting bli sämre 
hela tiden?
Att biljetterna nu splittras anser vi vara det yttersta beviset på att 
Trafik i Mälardalen nu är dött som projekt. Varken 
tidtabellssynkronisering eller biljettförenkling har man lyckats uppnå. 
Varför skall vi resenärer bry oss om TiM överhuvudtaget?


CG: Beslutet taget på SJ-nivå. Alla Tim-bolag ska vara "synkade" vad 
gäller detta, men det innebär försämring för uppsalapendlarna.


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: