[uppsalapendeln] SV: anteckningar från möte med Christina Gordon 2003-02-25

  • From: Öhman Gustav <Gustav.Ohman@xxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 26 Feb 2003 09:24:03 +0100

Instämmer i tacket till Fredrik.
Några punkter reagerade jag särskilt på:
 
-----Ursprungligt meddelande----- 

1.1 Punktlighet, tidtabeller, avgångar&

FB: Tåg söderifrån (avgång 40 minuter över jämn timme från spår 17/18 i
Stockholm) är ALLTID försenade!!!

CG: Går ej att separera Svealandsbanan/Upplandsbanan för att minska
störningsgraden.. Går ej att vända lok i STHLM. Svealandsbanan är
enkelspårig  mkt känslig för störningar/förseningar.


GÖ: Nej, men gå då tillbaka till den tidigare tidtabellen, så 
svealandsbanans tåg var en välkommen avlastning på de vanliga uppsalatågen, 
inte en sämre substitut.
 
*


*

FB: Lågtrafik i Märsta - ett tåg i timmen fram till 16.30 ej
acceptabelt. Onödigt att tåg som ändå åker förbi bara passerar Märsta.

CG: Beror mycket på Arlanda.

GÖ: Och vad har det med saken att göra? tror SJ att märstapendlarna 
försvinner bara för att det byggs en bana över arlanda? Dessutom är 
turtätheten (och priset) Uppsala/arlanda så dålig att tåget knappast kan 
vara ett alternativ för de som exempelvis jobbar på arlanda. (Eller den som 
skall med flyget på morgonen)


FB: Ännu värre nu efter 6/1: t ex 3,5 h väntetid på kvällar i Märsta!
Fullständigt oacceptabelt! Många jobbar sent i Sollentuna, Kista m fl
orter  ska de börja åka bil??

CG: Förbättringar sker i tabellen som börjar gälla efter 15/6 (varannan
timmestrafik Märsta), (med "sedvanligt uppehåll" för sommartrafiken, så
den 15/8 är allt "normalt" igen.

GÖ: Vad betyder "normalt" i klarspråk? Kommer SJ tillhandahålla pendeltrafik 
till märsta eller inte?
 
*
*
FB: Förändringar i reklamationsvillkor? När får resenärerna veta något
om detta? Resegaranti!?
Normalvillkoren? Bryt ner dessa och ta upp i månadsbrevet!

CG: Krav på SJ från KO att införa resTIDsgaranti, så fort som möjligt
(kommer alltså under detta år). Bollen ligger på SJs
affärsutvecklingsavdelning nu.

GÖ: Hur lyder kravet från KO? 
 
*

CG: Mycket svår fråga. Tågmästaren har befogenhet att avgöära från fall
till fall. Flera 1:a-klasspassagerare har klagat när första klass fyllts
av "andraklassresenärer". Och andraklassresenärer har klagat när de inte
får sitta i 1:a-klass när det varit smockfullt i hela tåget i övrigt
(ofta pga tidigare försening/inställt tåg).

GÖ: Det är ingen svår fråga. Om SJ sköter sitt jobb, så uppstår inte 
dessa problem.
 
*

FB: Straffavgifterna vid krånglande automater  kundförakt av värsta
sort!! Konsumentverket är inkopplat. Sånt här beteende är oacceptabelt.

CG: Trasiga apparater har orsakat trubbel. Tågmästarna måste få reda på
att det är fel på systemet, vilket inte alltid har varit lätt. Mycket
konflikter och problem har det också varit med kunder idag om
handhavandestrul med automaterna.

GÖ: Det är inga problem alls. Använd samma policy som SL:s bemannade 
spärrar. När ingen är där är det fritt fram att passera.
 
*

FB: Maximitid för reklamation är 2 veckor i hela resebranschen, men SJs
kundtjänst säger 2-3 månader. Många som skrivit har ej fått svar alls.

CG: Ej bra, men jobbar effektivare hela tiden. Massor av reklamationer
bidrar. Förhoppning om att kundtjänsten ska ner till branchstandardens 2
veckors handläggningstid.

GÖ: Jo tack, vi vet vad SJ:s "förhoppningar" är värda...

*

FB: Flera av de Intercity-tåg som vi numera tvingas åka från Stockholm
(som ska vidare till Gävle osv) har platsreservation, dvs om vi kliver
på dem och tar sittplats så kommer någon med platsbiljett och då får vi
stå hela vägen istället. Ytterligare en sak som har blivit så mycket
sämre i nya tidtabellen.

CG: Sittplatsbiljetter, (man får av säkerhetsskäl ej stå på X2000 f 
ö...)..

GÖ Återigen: Om SJ skötte sitt jobb, skulle detta inte vara ett problem.

*

FB: I November läste vi om alla satsningar på punktlighet som SJ,
banverket m fl hade dragit igång  bl. a. 150 MSEK satsades av
banverket. Ändå har det under senaste veckan ( början av februari) varit
MASSOR av störningar - timslånga förseningar, upprepade lokhaverier,
fastfrusna växlar, osv. Bidde det bara en tumme av allt detta? Vi
resenärer märker ingen skillnad  ju mer snö och kyla, desto mer
krånglande tåg.

CG: SJ-orsakade förseningar har minskat, men det har ju inte hjälpt
eftersom Banverkets delar inte förbättrats.

GÖ: Bevisa detta. Exempel tack! Jag är ledsen, Christina Gordon, men jag tror 
inte på ett enda ord SJ säger om förbättringar, om ni inte kan visa på 
fakta.

*

FB: Heltidsstudenter som måste månadspendla (bostadsbrist osv.) tycker
det är alldeles för dyrt att betala månadsbiljetten (1700 kr) . Varför
kan inte SJ vara generös mot dessa och ge dem rabatt?

CG: Enda rådet f n: Åk lågpristaxa!

GÖ: Det var det grövsta jag hört! Tror hon att studenter inte har scheman 
att föja?
Dessutom är "lågpristaxa" dyrare än månadskort i praktiken.

*

FB: Enligt lag måste man ha reserverade säten för funktionshindrade på
alla allmänna transportmedel. Varför finns det inte på SJ/Uppsalapendeln?

CG: Det finns nåt på hemsidan nu, om vilka vagnar som går att boka för
sånt här.

GÖ:  Duger detta? Jag vet inte vad lagen säger, men "Det går att reservera 
på vissa avgångar" är knappast nog.

*

FB: Är det inte dags nu att sluta med det interna byråkratiska
revirtänkandet inom SJs olika delar och låta Uppsalapendlarna åka med A
L L A tåg som överhuvudtaget passerar Uppsala? Särskilt med tanke på de
U R U S L A kvällsförbindelserna? Det måste ju gå att lösa detta
smidigt. Det finns flera tåg som, om bara SJ ville, skulle kunna
tillåtas plocka upp Uppsalaresenärer. Idag får vi tigga och be, och
hoppas att någon tågmästare förbarmar sig över vår situation och låter
oss åka med ändå. Ska det vara så?


CG: X2000 är den "dyra affärsbiljetten" inom SJ. Passagerarna där vill
inte ha stående uppsalapendlare inne på tåget (gäller även 2:a-klass).
Dessutom får man av säkerhetsskäl ej stå på X2000, så att upplåta dem
för pendling är problematiskt.

GÖ: Sköt ert jobb så uppstår inte problemet.
Jag vill inte heller stå i X2000. Enda skälet är att SJ inte karar av att 
köra sina ordinarie tåg. URUSELT!
 
 

Other related posts: