[uppsalapendeln] Re: SV: Vi väntar på försenade passagerare...

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 13 Mar 2003 08:46:18 +0100

Men kalkylen borde vara lät att göra: välj det alternativ som fösenar så FÅ passagerare som möjligt!

/F


Thomas Tydal wrote:


Catharina,Vad har det tagit åt dem nu?!Tåget ni väntade på var 20 minuter försenat och skulle ha kommit till Stockholm cirka 22.42, så eftersom ditt tåg (då) var 6-7 minuter försenat beslöt man att hålla det så att de som skulle byta tåg säkert skulle hinna med och inte riskera att tåget körde från dem.


Allt väl så långt, för det hade inte gjort ditt tåg så mycket mer försenat. Men så ändrades förutsättningarna. Tåget ni väntade på blev mer försenat den sista biten in mot Stockholm, och där hamnar man i ett dilemma eftersom man inte kan göra alla resenärer nöjda. Ska man släppa tåget och berätta för de resenärer som skulle byta att man ändrat sig och nu inte tänker låta tåget vänta, så de istället får vänta 45 minuter i Stockholm? Eller ska man hålla tåget ytterligare en stund och försena alla andra resenärer?

Hur man gör verkar variera från fall till fall, för i morse när jag körde 8.07 från Uppsala till Västerås skulle jag först vänta in det sena tåget från Gävle, men sedan när det blev mer sent (kom först 8.21) ändrade man sig och beslöt att jag skulle åka istället. Jag lämnade Uppsala 8.10 och var framme fyra minuter före ordinarie ankomsttid i Västerås.********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: