[uppsalapendeln] Re: SV: VB: s priss ättning.

 • From: "sarasundquist.privat" <sarasundquist@xxxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Thu, 13 Feb 2003 11:03:15 +0100

Jag har funderat på detta med fd monopolföretag tex. SJ och Telia.
Telia fick ju bassning från Post och Telestyrelsen för en oskälig
prishöjning avseende nätavgifterna. Det finns ju liknande händelser
på elsidan. Men finns det liknande myndighet som kollar
kollektivtrafiken? Om inte, varför gör det inte det?

/Sara
-------------------
> kan man inte få KV att titta närmare på det hela? Vad är
"missbruk av 
> dominerande ställning" om detta inte är det? Skulel vara
intressant att 
> höra motiveringen till det, de kan ju bara inte avfärda
> frågan med at de "inte har några idnikationer..." - vad är en 
> indiaktion i sånt fall, om inte uppretade konsumenter?
> /F
> 
> 
> /F
> 
> 
> Öhman Gustav wrote:
> 
> >Argh!!!
> >Nytt försök:
> > 
> >Hej
> >Jag fick detta svar på en fråga till konkurrensverket.
> >/Gustav
> >
> >   -----Ursprungligt meddelande----- 
> >   Från: Barbro Forsberg [mailto:barbro.forsberg@xxxxxx] 
> >   Skickat: to 2003-02-13 10:28 
> >   Till: Öhman Gustav 
> >   Kopia: Bertel Kinch 
> >   Ämne: SV: s prissättning.
> >   
> >   
> >
> >
> >
> >   Tack för Ditt e-mail.
> >   
> >   När det gäller denna marknad råder i princip fri prissättning.
I Konkurrensverkets uppgifter ingår normalt inte att bedöma om ett
pris är skäligt eller ej. Däremot kan verket ingripa mot sådan
prissättning som innebär ett missbruk av dominerande ställning.
Verket har dock inte några indikationer på att det skulle vara
något lagstridigt förfarande som ligger bakom SJ:s prissättning.
Någon särskild utredning från verkets sida är inte planerad.
> >   
> >   Med vänlig hälsning
> >   Barbro Forsberg
> >   
> >   
> >   
> >   -----Ursprungligt meddelande-----
> >   Från: Öhman Gustav [mailto:Gustav.Ohman@xxxxxxxx]
> >   Skickat: den 7 februari 2003 15:13
> >   Till: Konkurrensverket
> >   Ämne: SJ:s prissättning.
> >   
> >   Hej.
> >   Jag undrar om konkurrensverket granskar, eller har för avsikt att
granska SJ:s prissättning på de sträckor man har tilldelats
monopol?
> >   
> >   Jag hänvisar till ett uttalande av SJ:s presschef Kajsa Moström
till Uppsala Nya Tidning den 14 Nov 2002: "SJ gör i dag en
marknadsbedömning för varje sträcka och biljettyp. Där SJ anser
att det går att ta ut mer pengar höjs biljettpriserna. Har vi
konkurrens från exempelvis flyget kan vi kanske inte höja på samma
sätt för alla typer av biljetter på den sträckan."
> >   
> >   Torde inte detta falla under Missbruk av dominerande ställning?
> >   
> >   Med vänliga hälsningar
> >   /Gustav Öhman
> >   
> >
> >   
> >   
> >
> > 
> >
> 
> 
> 
> 
> ********************************
> Du har f䳴 det h㰠brevet eftersom du 㰠med p㟵ppsalapendels
e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande
till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med 㬮et
> unsubscribe
> 
> Vid eventuella fr䦯r, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************
> 
> 


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: