[uppsalapendeln] Re: SV: UNT idag: "Pendlarna fick r ätt mot SJ"

  • From: "Dmitrij Sharapov" <dmitrij_sharapov@xxxxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 19 Aug 2003 09:04:01 +0200

1) Jag  väntar på svar från SJ:s juristavdelning om deras tolkning av p9.5 b) i 
SJ:s resevillkor sedan mars 2003.

2) Jag är lite trött på SJ:s mellanchefer som ibland svarar till Fredrik men 
när det sedan (efter brevväxling med kundtjänsten) upptänkts  att de har fel 
(priser ombord till Arlanda t ex ) bror de inte sig att  förklara eller be om 
ursäkt, ännu mindre informera kunder om felpris ombord.

3) Att man FÅR EJ att stiga av på Arlanda med t ex 7.25 tåget från Uppsala på 
lördag och söndag (precis när man kanske tänk åka på semester) är helt knäpp.


----- Original Message ----- 
From: "Leif Lagerstedt" <lagerstedt@xxxxxxxxxx>
To: "Westman Maria" <Maria.Westman@xxxxx>
Cc: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Monday, August 18, 2003 5:22 PM
Subject: [uppsalapendeln] Re: SV: UNT idag: "Pendlarna fick r ätt mot SJ"


> 
> Det är inte bara synpunkter, det är juridiskt relevanta frågor som jag tar 
> upp. Jag är inte säker på att pendelchefen Uppsala-Stockholm är den enda 
> som bör få mina "synpunkter". Även övriga affärsområdeschefer (Ansvariga?) 
> bör få dem. Vidare bör även ansvariga jurister få dem. Vi börjar tröttna på 
> SJ:s bollande fram och tillbaka mellan alla instanser. Årskorten (Silver, 
> Silver Plus och Guld) gäller för hela SJ och inte bara pendeln. Motsvarande 
> gäller årspendelkorten. Såvitt jag kan se har SJ litet överallt i 
> tidtabellerna lagt in små kundvänliga meddelande av typen "stannar endast 
> för påstigande" resp. "--- för avstigande". Ibland är t.o.m. 
> påstigning/avstigning förbjuden bara vissa dagar. Givetvis gäller inte 
> detta för Guldkort!
> 
> Leif Lagerstedt
> 
> 
> At 09:08 18/08/2003 +0200, you wrote:
> >Hej,
> >
> >Tack för dina synpunkter.
> >Jag skickar ditt mail vidare till Irja Bäckström som är
> >Ansvarig för trafiken mellan Uppsala och Stockholm.
> >
> >Vänliga hälsningar
> >
> >Maria Westman
> >SJ Presstjänst
> >
> >-----Ursprungligt meddelande-----
> >Från: Leif Lagerstedt [mailto:lagerstedt@xxxxxxxxxx]
> >Skickat: den 16 augusti 2003 09:31
> >Till: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
> >Kopia: Westman Maria; anna.dammert@xxxxxx
> >Ämne: Re: [uppsalapendeln] UNT idag: "Pendlarna fick rätt mot SJ"
> >
> >
> >Nu börjar vår motoffensiv mot SJ:s beteende mot pendlarna ge resultat. Men
> >det finns en hel del att reda ut fortfarande. SJ begick ett  avtalsbrott
> >när man utan att informera gick och började avvisa pendlarna från X 2000
> >och en del andra fjärrtåg i början av sommaren. Man kan inte ändra i det
> >avtal som ingåtts när man sålde årskorten. Så alla årskort som sålts innan
> >man ändrar reglerna måste kunna användas för X 2000 och övriga fjärrtåg
> >under kortens giltighetstid. Vidare har man inte förklarat varför
> >innehavare av Årskort Guld (det dyraste och "finaste" för 65000 kr) får
> >använda X 2000 mellan Uppsala och Stockholm. Tågpersonalen har instruerats
> >att låta dem åka. Skälet är naturligtvis att riksdagsledamöterna har
> >Guldkort och dem vågar man inte stöta sig med. Däremot ger man sig på sina
> >stamkunder. Så frågan om rättslig prövning av SJ:s avtalsbrott är
> >fortfarande aktuell. Om SJ nu ändrar reglerna för årskorten och
> >årspendlarkorten (det handlar om fyra olika kort) så bör pendlarna
> >kompenseras för att tjänsteutbudet minskas genom att sänka priset för
> >årskorten (särskilt årspendlarkortet).
> >
> >Jag ser tydligt att SJ inte kunnat samordna sig internt. I slutet av juli
> >begärde jag besked från SJ:s kundservice om exakt besked om vilka
> >bestämmelser de åberopar för sitt beteende. Man lovade återkomma efter att
> >ha hört sina jurister. Inget svar än. I tidigare svar jag fick åberopade
> >man säkerhetsskäl, att så många kom rusande i sista minuten. Naturligtvis
> >bara svepskäl, men också en förolämpning mot Uppsalapendlarna som pekas ut
> >som säkerhetsrisker. Att folk kommer i sista minuten gäller ju alla tåg och
> >reserärer. Vill man göra något åt det så blir det till att stänga
> >perrongerna innan avgång, som man gör utomlands. Kanske skall vi
> >återuppliva den gamla perrongbiljetten som fanns förr?
> >
> >För en erfaren pendlare som mig (34 år sedan maj 1969) är detta en
> >déjà-vu-upplevelse. Sådana här kampanjer har bedrivits tidigare och vi
> >kommer alla ihåg den ilskne konduktören som kallades "Sundbybergaren" som
> >bråkade med resenärer för några år sedan. Varje gång har SJ fått retirera.
> >Grundsynen på oss pendlare verkar sitta djupt, vi är ett bortskämt,
> >besvärligt släkte. Men också en mjölkko! Här är jag pessimist,
> >erfarenheterna från pendlarföreningen PUST var inte så goda.
> >
> >Leif Lagerstedt
> >
> >At 08:57 16/08/2003 +0200, you wrote:
> > >http://www2.unt.se/avd/1,2883,MC=3-AV_ID=268498,00.html
> > >
> > >Pendlare fick rätt mot SJ
> > >
> > >2003-08-16 00:00
> > >
> > >Av:Anna Dammert
> > >Pendlare fick tillfälligt igenom kravet på att SJ:s årskort kan utnyttjas
> > >för att färdas med X2000-tågen mellan Uppsala och Stockholm.
> > >- Vi har varit otydliga, därför får kortresenärerna fortsätta att åka
> > >X2000-tågen. Men det gäller som sagt bara tillfälligt, säger Maria
> > >Westman, pressinformatör på SJ.
> > >
> > >
> > >Foto:Hans E Ericson
> > >
> > >
> > >
> > >Pendlare har tidigare fått använda SJ:s årskort för att åka med X2000
> > >mellan Stockholm och Uppsala. Nu i veckan fick många veta att det inte
> > >längre var möjligt.
> > >SJ:s pressinformatör Maria Westman menar att det egentligen inte heller
> > >tidigare varit tillåtet för pendlare att stiga av och hoppa på X2000-tågen
> > >i Uppsala, men att man sett genom fingrarna för årskortsresenärerna.
> > >- Men vi har inte varit tillräckligt tydliga för att plötsligt kunna hålla
> > >hårdare på reglerna. SJ har därför bestämt att pendlare tillfälligtvis
> > >alltså kan fortsätta att åka X2000 på den här sträckan med sina årskort,
> > >säger Maria Westman.
> > >
> > >Tydligt informera
> > >I fortsättningen kommer dock SJ att tydligt informera om att det snart
> > >kommer regler som sätter stopp för pendlarna på X2000-tågen.
> > >Rolf Kroon som köpt årskort sedan 1976 är förundrad. Att kunna utnyttja
> > >X2000 utan inskränkning har länge varit det främsta skälet till att han
> > >köpt det dyrare årskortet.
> > >- X2000-tågen ger ju större valmöjligheter och kortare restid. Dessutom
> > >reser Stockholm/Uppsala-pendlarna bara i mån av plats, det vill säga
> > >obokat. Vi tar alltså inte någon annans plats, men bidrar till att avlasta
> > >den ofta överfyllda uppsalapendeln, säger Rolf Kroon.
> > >
> > >
> > >
> > >********************************
> > >Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels 
> > >e-postlista.
> > >Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> > >uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> > >med ämnet
> > >unsubscribe
> > >
> > >Vid eventuella frågor, kontakta
> > >uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> > >********************************
> 
> 
> 
> 
> ********************************
> Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med ämnet
> unsubscribe
> 
> Vid eventuella frågor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************
> 


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: