[uppsalapendeln] SV: Söndriga dörrar

  • From: Thomas Tydal <uppsalapendeln@xxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 13 Feb 2003 18:32:57 +0100

Jöns,

> Istället började det dra kallt genom hela vagnen och när jag
> efter en stund gick och tittade efter stod dörren ut vidöppen.

I ett sånt läge hade jag dragit i nödbromsen.


> Ska verkligen ett tåg kunna gå med full fart med en dörr
> helt öppen?

Nej, absolut inte, men på de allra äldsta vagnarna är det tekniskt möjligt, så 
här vilar ett tungt ansvar på tågpersonalen att de ser till att dörrarna är 
ordentligt stängda före avgång samt att föraren håller uppsikt i backspegeln 
innan tåget kommit upp i 15 km/h då dörrarna på dessa vagnar automatiskt blir 
låsta.

På de halvgamla vagnarna, från 80-talet, så stängs dörren automatiskt vid cirka 
20 km/h om den skulle vara öppen.

På de allra nyaste tågen (Regina) kan inte tåget köra förrän alla dörrar är 
stängda och låsta.********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] SV: Söndriga dörrar