[uppsalapendeln] SV: SV: SV: SV: Re: FAQ behövs!

  • From: Thomas Tydal <uppsalapendeln@xxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 6 Jun 2003 11:59:31 +0200

Gustav,

> Det här blir min sista kommentar i frågan.

I och med att du har frågor, så svarar jag väl på dem.


>> Man har påbörjat ombyggnad av dessa vagnar.

> Visst, det är bra, men varför satte man tillbaka dom i trafik
> överhuvudtaget?

Förmodligen för att risken inte är så stor. För att det ska hända krävs det ju 
att en resenär går och öppnar dörren på en sådan vagn innan tåget kommit upp i 
cirka 10 km/h och att ljusförhållandena är så dåliga att inte 
konduktören/föraren ser det.

Sen har man inte "satt tillbaka" dem i trafik, utan man har byggt om dem när de 
kommit in till verkstan.


> Finns det förresten begränsingar i hur många resenärer det får vara
> i en vagn?

Det är den ombordansvarige som är ansvarig för resenärernas säkerhet. Han/hon 
avgör hur många man kan ta med.


> På bussar och offentliga lokaler står det ju alltid en sådan
> skylt, men jag har aldrig sett någon på tåget.

I en buss så ska man sitta ner och ha säkerhetsbälte. Det är helt andra 
förutsättningar än för tåg som följer spåret och inte utsätts för annan trafik.********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] SV: SV: SV: SV: Re: FAQ behövs!