[uppsalapendeln] SV: SV: Re: inställt tåg och flygblad

  • From: "SONJA NIMMERSTAM" <sonja.nimmerstam@xxxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sun, 26 Jan 2003 19:22:25 +0100

Jag skulle också åka med 8.10-tåget den 24/1 till Märsta (pendlar 
Uppsala-Märsta). Vid samtal med personalen i kundtjänst blev vi Märstapendlare 
erbjudna att också åka med 8.40 tåget via Arlanda. Därifrån skulle det finnas 
en buss Arlanda-Märsta. Jag frågade då varifrån denna buss skulle avgå men 
ingen kunde svara på detta vilket därmed föreföll vara ett högst osäkert 
alternativ. Vi var ungefär 10-20 personer som då beslutade att inte åka via 
Arlanda utan väntade till nästa förbindelse som blev 9.10-tåget. Vi blev alla 
över1 timme försenade till våra arbeten. Detta är ett påpekande angående den 
dåliga förbindelsen Uppsala-Märsta även på morgonen.
/sn********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] SV: SV: Re: inställt tåg och flygblad