[uppsalapendeln] SV: SV: Re: FAQ behövs!

  • From: Thomas Tydal <uppsalapendeln@xxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 5 Jun 2003 23:09:58 +0200

Gustav,

> Det är knappast hög säkerhet med vagnar som kan köras i full fart
> med öppna dörrar.

Man har påbörjat ombyggnad av dessa vagnar.


> Det är knappast hög säkerhet med hundratals stående passagerare
> i 160 km/h.

Vilken hastighet man håller kvittar. Risken som finns med många människor i en 
vagn är när man snabbt behöver utrymma vagnen, t.ex. vid brand. Bränder 
inträffar lyckligtvis väldigt sällan och upptäcks oftast i tid så man hinner 
evakuera tåget innan elden tagit sig. Vi som jobbar på tågen tränas regelbundet 
på räddningstjänstens övningsfält i att använda brandsläckare och att rädda 
dockor i rökfyllda hus och järnvägsvagnar.


> Det är knappast hög säkerhet att låta hundratals resenärer trängas
> på stockholm centrals smalaste perrong.

Jag antar att du menar spår 17/18 och tågen som kommer från Eskilstuna? De 
kommer ju in bara några minuter före avgång. Det borde ju finnas tillräckligt 
med utrymme på plattformen eftersom den är ganska lång. Men du menar att folk 
inte sprider ut sig utan stannar kvar i närheten av trappan?

Största tillåtna hastigheten där är 30 km/h, men ser man att folk står nära 
kanten så saktar man ner.


> Men, som sagt. Säkerheten är plötsligt inte alls lika viktig när
> den kostar pengar, som när den är ett försvar för något som inte
> fungerar.

Säkerheten är inget försvar för att det inte fungerar. Säkerheten är 
anledningen till att det tar tid när något inte fungerar. Och säkerheten kostar 
en massa pengar.

Skulle man ha attityden att något är viktigare än säkerheten så blir man inte 
långvarig inom järnvägsbranschen, om man ens kommer in överhuvudtaget.********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: