[uppsalapendeln] SV: SV: Re: Ang: Re: Ang: SV: Re: Inf X r möte med SJ: input önsk as!

  • From: Thomas Tydal <uppsalapendeln@xxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 7 Feb 2003 07:45:46 +0100

Sonja,

> (de ropade ut att ingen kunde komma ur tåget men vi skulle
> inte vara oroliga, dörrarna gick att öppnas från utsidam, det
> tackar vi för).

Dörrarna går också att öppna inifrån, med nödöppningshandtaget, om det skulle 
vara en nödsituation.********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] SV: SV: Re: Ang: Re: Ang: SV: Re: Inf X r möte med SJ: input önsk as!