[uppsalapendeln] SV: SV: RE: SV: Inför nästa möte med SJ...

  • From: "Per Nilson" <per.nilson@xxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 21 Nov 2002 19:50:10 +0100

H=E5ller med Rolf Kroon. Det h=E4r kommer inte att fungera.
MVH,
Per Nilson
----- Ursprungligt meddelande -----=20
Fr=E5n: "Familjen Kroon" <kroons@xxxxxxxxx>
Till: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
Skickat: den 21 november 2002 15:45
=C4mne: [uppsalapendeln] SV: [uppsalapendeln] RE: [uppsalapendeln] SV: =
[uppsalapendeln] Inf=F6r n=E4sta m=F6te med SJ...


>=20
> Absolut!
>=20
> Men en annan fr=E5ga av kommmunikationskarakt=E4r:
>=20
> Om n=E4tverket forts=E4tter att attrahera fler medlemmar f=E5r vi =
problem med det
> h=E4r mailsystemet. =C4ven om det inte var m=E5nga p=E5 f=F6rsta =
m=F6tet m=E4rks ett
> oerh=F6rt starkt intresse hos m=E5nga som inte ens h=F6rt talas om =
initiativet
> f=F6re medias rapportering.
> Redan med n=E5gra f=E5 akt=F6rer blir m=E4ngden mail h=F6g. Vi borde =
samtala via en
> hemsida med sorterade fr=E5ge- och diskussionsgrupper. Det =E4r nog =
lika bra att
> p=E5b=F6rja detta nu, innan systemet kollapsat. Vi f=E5r inte g=F6ra =
som SJ.
>=20
> V=E4nligen,
>=20
> Rolf Kroon
>=20
> -----Ursprungligt meddelande-----
> Fr=E5n: uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx
> [mailto:uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx]F=F6r Jonas Karlsson
> Skickat: den 21 november 2002 14:45
> Till: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
> =C4mne: [uppsalapendeln] RE: [uppsalapendeln] SV: [uppsalapendeln] =
Inf=F6r
> n=E4sta m=F6te med SJ...
>=20
>=20
>=20
> Hej!
>=20
> Visst kan man bygga ett system som skickar ut ett sms om ett t=E5g =
=E4r f=F6rsenat
> inom vissa f=F6rdefinierade tidpunkter.
>=20
> Man kan tex registrera sig f=F6r att f=E5 f=F6rseningsinformation =
mellan kl 7-9
> och 16-19 och d=E5 f=E5 ett sms n=E4r en f=F6rsening sker.
>=20
> Men att bygga och driva ett s=E5dant system kostar en del pengar.
>=20
> Finns det intresse bland pendlare att prenumera p=E5 s=E5dan =
information f=F6r en
> l=E5g m=E5nadskostnad?
>=20
> mvh Jonas Karlsson
>=20
>=20
>=20
>=20
> -----Original Message-----
> From: uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx
> [mailto:uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx]On Behalf Of j=F6rgen =
l=F6nngren
> Sent: den 21 november 2002 14:34
> To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
> Subject: [uppsalapendeln] SV: [uppsalapendeln] Inf=F6r n=E4sta m=F6te =
med
> SJ...
>=20
>=20
>=20
> Kan man fixa sa att SMS-meddelande skickas ut till medlemmar i =
natverket
> nar tag ar kraftigt  forsenade eller installda?
>=20
> Skulle vara till stor hjalp i manga situationer
>=20
> Jorgen Lonngren
>=20
> -----Ursprungligt meddelande-----
> Fr=E5n: uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx
> [mailto:uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx]F=F6r Fredrick Beste
> Skickat: den 21 november 2002 09:24
> Till: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
> =C4mne: [uppsalapendeln] Inf=F6r n=E4sta m=F6te med SJ...
>=20
>=20
> ...skulle jag vilja ha "input" fr=E5n Pendlarn=E4tverket (det =E4r ni =
som f=E5r
> det h=E4r mailet!)
>=20
> =C4mnet f=F6r det m=F6tet skall vara PUNKTLIGHET.
>=20
> (vi har ju delat upp m=F6tena i kategorierna:
>=20
> 1) punktlighet, tidtabeller
>=20
> 2) information till kunder
>=20
> 3) komfort, sittplatser, s=E4kerhet
>=20
> 4)  kundtj=E4nst, biljettautomater, reklamationer, resegarantier ).
>=20
> Jag kommer att sammanst=E4lla det som kommit in hittills (hemsidan +
> uppgifter fr=E5n "chattarna" p=E5 www.UNT.se och f=F6rs=F6ka "bryta =
ner" detta till
> konkreta f=F6rb=E4ttringspunkter, som jag sedan kommer att g=E5 igenom =
med SJ
> (Christina Gordon). D=E4refter f=F6ljer vi upp de punkterna p=E5 =
kommande
> m=F6ten och ser vad som h=E4nt. Jag hoppas att vi p=E5 s=E5 s=E4tt =
f=E5r en tydlig
> "progress" vad g=E4ller kundernas =F6nskem=E5l gentemot SJ.
>=20
> S=E5, vad jag vill att ni ska g=F6ra, k=E4ran pendlarn=E4tverkare, =
=E4r att skicka
> mig tips p=E5 de "systemfel" som ni upplevt vad avser punktlighet och
> tidtabellh=E5llande. Enskilda f=F6rseningar och inst=E4llda t=E5g =
loggar vi ju
> redan p=E5 hemsidan ( www.travel.to/uppsalapendeln ) s=E5 de beh=F6ver =
ni inte
> rapportera en g=E5ng till, men om ni ser m=F6nster som upprepas och =
som
> tydligt borde framf=F6ras till SJ, s=E5 har ni chansen nu!
>=20
> Ett exempel:
>  T=E5gen som avg=E5r mot Uppsala 15.40, 16,40 osv fr=E5n sp=E5r 17/18 =
=E4r n=E4stan
> ALLTID 5-15 minuter f=F6rsenade, eftersom de kommer s=F6derifr=E5n =
(fr=E5n
> Eskilstuna, tror jag). Det kanske vore id=E9 att ha mer "luft" i
> tidtabellen p=E5 dessa avg=E5ngar fr=E5n  Stockholms central s=E5 att =
de
> faktiskt kan h=E4mta in en f=F6rsening d=E4r och ist=E4llet avg=E5 i =
tid enligt en
> ny, reviderad tidtabell? jag tror att vi alla =E4r d=F6dligt tr=F6tta =
p=E5
> "optimist-tidtabeller"?
>=20
>=20
> F=F6rhoppningsvis =E4ger n=E4sta m=F6te mellan mig och SJ rum inom de =
n=E4rmaste 2
> veckorna.
>=20
> V=E4l m=F6tt!! Jag hoppas p=E5 mycket tips och id=E9er!
>=20
>=20
> /Fredrick Beste
>=20
>=20
>=20
>=20
>=20
>=20
>=20
>=20
> ********************************
> Du har f=E5tt det h=E4r brevet eftersom du =E4r med p=E5 =
uppsalapendels e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande =
till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med =E4mnet
> unsubscribe
>=20
> Vid eventuella fr=E5gor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************
>=20
>=20
>=20
> ********************************
> Du har f=E5tt det h=E4r brevet eftersom du =E4r med p=E5 =
uppsalapendels e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande =
till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med =E4mnet
> unsubscribe
>=20
> Vid eventuella fr=E5gor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************
>=20
>=20
>=20
> ********************************
> Du har f=E5tt det h=E4r brevet eftersom du =E4r med p=E5 =
uppsalapendels e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande =
till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med =E4mnet
> unsubscribe
>=20
> Vid eventuella fr=E5gor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************
>=20
>=20
>=20
> ********************************
> Du har f=E5tt det h=E4r brevet eftersom du =E4r med p=E5 =
uppsalapendels e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande =
till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med =E4mnet
> unsubscribe
>=20
> Vid eventuella fr=E5gor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] SV: SV: RE: SV: Inför nästa möte med SJ...