[uppsalapendeln] SV: SV: Inställt igen

  • From: Thomas Tydal <uppsalapendeln@xxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 3 Dec 2003 14:16:21 +0100

Bengt,

> Utbilda alla tågvärdar till tågmästare och en del av dem även till förare. 
> Då får man en flexiblare organisation som lättare kan anpassas till 
> morgondagens krav.

Förarutbildningen är normalt ett och ett halvt år. Visserligen kan man korta 
den något för konduktörer eftersom de redan vet en del, men det rör sig 
fortfarande om nästan ett år. Därför sker det här inte i så stor utsträckning. 
Jag tror det är runt 20 konduktörer i vår region som har förarkompetens.

Samtidigt kan tilläggas att många av de som jobbar på kontor har varit 
konduktör/lokförare innan och behåller sin behörighet, så där har vi också en 
reserv.********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: