[uppsalapendeln] SV: SV: Inställt igen

  • From: Thomas Tydal <uppsalapendeln@xxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 3 Dec 2003 00:26:15 +0100

Bengt,

> Skall man nu dra ner på pesonalen är det väl bra om man innan dess
> genomför ett gediget utbildningsprogram för de som är kvar så
> att _alla_ konduktörer kan fungera som tågmästare eller tågbefälhavare.

Det ska ske en trafiksäkerhetsutbildning runt årsskiftet men jag vet inte exakt 
vad den kommer att innehålla. Jag vet bara att den kommer att ge tågvärdarna 
mer befogenheter och förarna mer ansvar. Förmodligen leder det till att 
skillnaderna mellan tågmästare och tågvärdar minskar och att föraren tar över 
en del av det ansvar tågmästaren tidigare har haft, vilket kanske innebär att 
den som idag är tågvärd kommer att kunna åka ensam. Men jag vet som sagt inte 
säkert än.

(Tågbefälhavare var det gamla namnet på ombordansvarig, men dess förkortning, 
TBFH, lever kvar. Lokförare och tågmästare har behörighet att vara 
ombordansvariga och varje resandetåg ska ha en ombordansvarig.)********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: