[uppsalapendeln] Re: SV: SV: [Fwd: ac tions från senaste mötet]

  • From: "Jessica Elgenstierna" <jessicaelgenstierna@xxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 06 Mar 2003 20:34:10 +0100

Vet inte om det finns några journalister med bland prenumeranterna på den här listan. Annars har anmälan till handikappombudsmannen helt klart nyhetsvärde. Tipsa nån redaktion.

Vad gäller kravlistan: se till att månadsbrevet sprids i såna upplagor att alla får det. Jag har inte sett röken av det, trots idogt pendlande. Var finns det? Och varför kan vi inte prenumerera på det med e-post?

Jessica

>From: Fredrick Beste
>Reply-To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
>To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
>Subject: [uppsalapendeln] Re: SV: SV: [Fwd: ac tions från senaste mötet]
>Date: Thu, 06 Mar 2003 14:39:36 +0100
>
>idealiskt vore om SJ kunde bli draget inför rätta av
>handikappsombudsmannen för dettta,
>av KO/KV för icke uppfyllande av resegarantin och av resenärerna
>(gruppstämning) för utebliven leverans av service enligt ingångna
>affärsavtal.
>Hur mcyket "badwill" tål ett företag egentligen...?
>
>/F
>
>
>
>
>ulrika.eriksson@xxxxxx wrote:
>
>>Jättebra! Hoppas de ger vitesföreläggande!
>>/ue
>>
>> -----Ursprungligt meddelande-----
>> Från: Moira Dunne [mailto:moira.dunne@xxxxxxxxxxxx]
>> Skickat: den 6 mars 2003 14:27
>> Till: 'uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx'
>> Ämne: [uppsalapendeln] SV: [Fwd: actions från senaste mötet]
>>
>> Re: *Enligt lag måste man ha reserverade säten för
>> funktionshindrade på alla
>> allmänna transportmedel. Varför finns det inte på
>> SJ/Uppsalapendeln? Vad
>> händer här egentligen?
>>
>> Jag har anmält SJ till handikappombudsman.
>> De har bekräftat anmälan och återkommer.
>>
>> /Moira
>>
>> -----Ursprungligt meddelande-----
>> Från: Fredrick Beste [mailto:Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx]
>> Skickat: den 6 mars 2003 13:56
>> Till: PendlarNätverket Uppsala-Stockholm
>> Ämne: [uppsalapendeln] [Fwd: actions från senaste mötet]
>>
>>
>> här är "actions" från senaste mötet med SJ/Gordon, som jag
>>bett
>> henne
>> följa upp.
>>
>> /F
>>
>>
>>
>> *remiss på nya tidtabellen - när får vi tillgång till den?
>>
>> * SJ måste förbättra punktligheten på tåg söderifrån. Allmänt
>> gäller att
>> tåg med så korta av/pålastningsmarginaler är känsliga för
>>störningar.
>> Dessitom orsakar de ibland "panik" när de kommer in så sent -
>>alla
>> försöker "hänga" på dörrarna för att komma in i tåget först,
>>annars
>> riskerar man att få stå hela vägen hem Detta är en "ond
>>spiral".
>>
>> * Vad är resandeunderlaget Eskilstuna - Uppsala/Arlanda? Kan
>>man
>> kolla
>> upp att skippa åka via Arlanda för fler tåg och istället köra
>>via
>> Märsta?
>>
>> * Punktlighetsinformationen om Uppsalatågen måste förbättras
>>till
>> åtminstone "SL-klass". Det ska framgå på minuten när när tåg
>> ankommer/avgår. Vad händer inom detta? Trycker SJ på
>>banverket?
>> SJs VD
>> var i Riksdagens trafikutskott häromdagen och sade då att han
>> ville att
>> SJ själva tar över ansvaret för detta.
>>
>> * Verka för att tågen går dygnet runt - börja med att sätta in
>>senare
>> tåg, fram till 01.10. Vad händer på denna front?
>>
>> * Alla tåg som avser pendling Uppsala-Stockholm bör passera
>> Knivsta och
>> Märsta. Arlanda bör endast trafikeras av fjärrtågen. I
>>synnerhet
>> om man
>> ändå måste ha särskild biljett för att få gå av/på på Arlanda!
>>Kan
>> detta
>> kollas up?
>>
>> * Flera resenärer har fått annan information ang.
>>av/påstigning på
>> Arlanda med "vanlig" biljett - t o m nyligen av trafikinfo på
>> Stockholm
>> C. Uppenbarligen finns det skilda meningar om vad som gäller?
>>
>> * Full tidtabellssynkronisering med andra TiM-aktörer måste
>>ske. Vad
>> händer här?
>>
>> *Tåg som plötsligt dras in innan de kört stipulerad sträcka
>>måste
>> omedelbart upphöra. Är det gjort nu?
>>
>> * Avtalen med Banverket bör omedelbart skärpas så att SJs tåg
>> slutar att
>> hamna i "strykklassen" gentemot Arlanda Express m fl.
>>
>> * Månadsbrev är bra, men prispolitik och regler för ersättning
>>vid
>> reklamation bör förenklas och förtydligas samt presenteras så
>>att
>> alla
>> lätt kan hitta dem och förstå dem.
>>
>> *Tågpersonalen ska ange vilken sida avstingning skall ske.
>>
>> *På sikt bör stationer, webb osv förses med grafiska tavlor
>>som visar
>> exakt på kartor var tågen befinner sig, uppdateras i realtid.
>> Detta för
>> att vi kunder ska får full förståelse för nuvarande trafikläge
>>-
>> viktigt
>> i SYNNERHET vid trafikstörningar.
>>
>> *SMS-tjänsten bör var gratis för alla med periodkort. Dessutom
>> måste den
>> ge korrekt information. Under prövotiden har flera fall av
>>felaktiga
>> förseningar aviserats. Den 7/2 brakade systemet ihop, när det
>>hade
>> behövts som bäst. Vad händer här?
>>
>> *Pendlarnätverket vill ha kontinuerlig information om när X40
>>kommer.
>>
>> *Pendlarnätverket vill ha fortlöpande information om vad som
>> händer på
>> resegarantifronten. Målsättningen skall vara rimlig ersättning
>>vid
>> förseningar eller inställd trafik, och den skall betalas ut på
>>plats
>> eller omedelbart efteråt. Inte handläggningstider på uppemot
>>ett
>> halvår.
>> Läng handlöggningstid bör rendera den klagande ett högre
>>återbetalat
>> belopp. KO/KV har ju skärpt kraven och hotar dra SJ inför
>> marknadsdomstolen?
>>
>> *Är andra klass fullt bör resenärerna ha möjlighet att sitta i
>>första
>> klass. Att betala ett dyrt månadskort för att sedan få
>>ståplats på
>> tåget
>> är ej rimligt. Om ej sittplats kan erbjudas, bör man erbjudas
>>någon
>> kompensation.
>>
>> *Vagnar som går i tågen skall vara upplåsta och tillgängliga
>>för
>> passagerarna. Detta är särskilt viktigt vid "populära"
>>avgångar.
>> Undantag får väl göras om vagn är defekt osv, men att
>> slentrianmässigt
>> köra låsta vagnar är oacceptabelt. Återkom med varför detta
>>sker
>> alls!
>>
>> *Banverket ska vända monitorn på Märsta stn.
>>
>> * SMS-tjänsten säger att tåg som avgår i tid är försenade!
>>Varför gör
>> den det?
>>
>> *Straffavgifterna vid krånglande automater  kundförakt av
>>värsta
>> sort!!
>> Konsumentverket är inkopplat. Sånt här beteende är
>>oacceptabelt. Hur
>> kommer Sj agera i framtiden om detta inträffar igen?
>>
>> *Banverket har ej uppfyllt sin del av "punktlighetssatsningen"
>>under
>> vintern - vad gör ni åt det?
>>
>> Maximitid för reklamation är 2 veckor i hela resebranschen,
>>men SJs
>> kundtjänst säger 2-3 månader. Många som skrivit har ej fått
>>svar
>> alls.
>> När ska svarstidrna vara nere i 2 veckor?
>>
>> *Inne på stationerna ligger fortfarande gamla tidtabellen
>>kvar
>> (TågPlus)  är inte det att lura kunderna? Vad har Sj för
>>ansvar för
>> kunder som blir felinformerade på detta sätt?
>>
>> *Kommer ni att försöka "lindra" den numera urusla
>>kvällstrafiken
>> genom
>> att låta Uppslaresenärer få åka med X2000 - det rör sig
>>faktiskt
>> inte om
>> särskilt många avgångar, t ex 20.25 mot Falun. Varför skall
>>detta
>> vara
>> så "svårt" att få till?
>>
>> *Kommer ni att på något sätt försöka få till en liten
>>studentrabatt
>> mellan UA-STHLM? 1700 kr är dyrt för studenter, och antalet
>>som bor i
>> ena och studerar i andra staden ökar!
>>
>> *Enligt lag måste man ha reserverade säten för
>>funktionshindrade
>> på alla
>> allmänna transportmedel. Varför finns det inte på
>> SJ/Uppsalapendeln? Vad
>> händer här egentligen?
>>
>> *Övergripande översyn över informationsflödet inom
>>organisationen?
>> Kundtjänst, SMS-tjänst, stationernas utrop och
>>tablåer/monitorer har
>> ibland upp till 4 olika versioner av vad som gäller! Hur kan
>>detta
>> komma
>> sig? Och vem skall vi tro på? Vad händer i denna fråga?
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>> ********************************
>> Du har fått det här brevet eftersom du är med på
>>uppsalapendels
>> e-postlista.
>> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt
>>e-postmeddelande
>> till
>> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
>> med ämnet
>> unsubscribe
>>
>> Vid eventuella frågor, kontakta
>> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
>> ********************************
>>
>
>
>
>
>********************************
>Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
>e-postlista.
>Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande
>till
>uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
>med ämnet
>unsubscribe
>
>Vid eventuella frågor, kontakta
>uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
>********************************


Skaffa fler messengerkontakter - Tävla om 10.000 kr i resecheckar! Klicka här ******************************** Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista. Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx med ämnet unsubscribe Vid eventuella frågor, kontakta uppsalapendel@xxxxxxxxxxx ********************************

Other related posts: