[uppsalapendeln] Re: SV: SV: [Fwd: ac tions från senaste mötet]

 • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Thu, 06 Mar 2003 14:39:36 +0100

idealiskt vore om SJ kunde bli draget inför rätta av handikappsombudsmannen för dettta,
av KO/KV för icke uppfyllande av resegarantin och av resenärerna (gruppstämning) för utebliven leverans av service enligt ingångna affärsavtal.
Hur mcyket "badwill" tål ett företag egentligen...?


/F
ulrika.eriksson@xxxxxx wrote:


Jättebra! Hoppas de ger vitesföreläggande!
/ue

  -----Ursprungligt meddelande-----
  Från: Moira Dunne [mailto:moira.dunne@xxxxxxxxxxxx]
  Skickat: den 6 mars 2003 14:27
  Till: 'uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx'
  Ämne: [uppsalapendeln] SV: [Fwd: actions från senaste mötet]

  Re: *Enligt lag måste man ha reserverade säten för
  funktionshindrade på alla
  allmänna transportmedel. Varför finns det inte på
  SJ/Uppsalapendeln? Vad
  händer här egentligen?

  Jag har anmält SJ till handikappombudsman.
  De har bekräftat anmälan och återkommer.

/Moira

  -----Ursprungligt meddelande-----
  Från: Fredrick Beste [mailto:Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx]
  Skickat: den 6 mars 2003 13:56
  Till: PendlarNätverket Uppsala-Stockholm
  Ämne: [uppsalapendeln] [Fwd: actions från senaste mötet]


här är "actions" från senaste mötet med SJ/Gordon, som jag bett henne följa upp.

/F*remiss på nya tidtabellen - när får vi tillgång till den?

  * SJ måste förbättra punktligheten på tåg söderifrån. Allmänt
  gäller att
  tåg med så korta av/pålastningsmarginaler är känsliga för störningar.
  Dessitom orsakar de ibland "panik" när de kommer in så sent - alla
  försöker "hänga" på dörrarna för att komma in i tåget först, annars
  riskerar man att få stå hela vägen hem Detta är en "ond spiral".

  * Vad är resandeunderlaget Eskilstuna - Uppsala/Arlanda? Kan man
  kolla
  upp att skippa åka via Arlanda för fler tåg och istället köra via
  Märsta?

  * Punktlighetsinformationen om Uppsalatågen måste förbättras till
  åtminstone "SL-klass". Det ska framgå på minuten när när tåg
  ankommer/avgår. Vad händer inom detta? Trycker SJ på banverket?
  SJs VD
  var i Riksdagens trafikutskott häromdagen och sade då att han
  ville att
  SJ själva tar över ansvaret för detta.

  * Verka för att tågen går dygnet runt - börja med att sätta in senare
  tåg, fram till 01.10. Vad händer på denna front?

  * Alla tåg som avser pendling Uppsala-Stockholm bör passera
  Knivsta och
  Märsta. Arlanda bör endast trafikeras av fjärrtågen. I synnerhet
  om man
  ändå måste ha särskild biljett för att få gå av/på på Arlanda! Kan
  detta
  kollas up?

  * Flera resenärer har fått annan information ang. av/påstigning på
  Arlanda med "vanlig" biljett - t o m nyligen av trafikinfo på
  Stockholm
  C. Uppenbarligen finns det skilda meningar om vad som gäller?

  * Full tidtabellssynkronisering med andra TiM-aktörer måste ske. Vad
  händer här?

  *Tåg som plötsligt dras in innan de kört stipulerad sträcka måste
  omedelbart upphöra. Är det gjort nu?

  * Avtalen med Banverket bör omedelbart skärpas så att SJs tåg
  slutar att
  hamna i "strykklassen" gentemot Arlanda Express m fl.

  * Månadsbrev är bra, men prispolitik och regler för ersättning vid
  reklamation bör förenklas och förtydligas samt presenteras så att
  alla
  lätt kan hitta dem och förstå dem.

*Tågpersonalen ska ange vilken sida avstingning skall ske.

  *På sikt bör stationer, webb osv förses med grafiska tavlor som visar
  exakt på kartor var tågen befinner sig, uppdateras i realtid.
  Detta för
  att vi kunder ska får full förståelse för nuvarande trafikläge -
  viktigt
  i SYNNERHET vid trafikstörningar.

  *SMS-tjänsten bör var gratis för alla med periodkort. Dessutom
  måste den
  ge korrekt information. Under prövotiden har flera fall av felaktiga
  förseningar aviserats. Den 7/2 brakade systemet ihop, när det hade
  behövts som bäst. Vad händer här?

*Pendlarnätverket vill ha kontinuerlig information om när X40 kommer.

  *Pendlarnätverket vill ha fortlöpande information om vad som
  händer på
  resegarantifronten. Målsättningen skall vara rimlig ersättning vid
  förseningar eller inställd trafik, och den skall betalas ut på plats
  eller omedelbart efteråt. Inte handläggningstider på uppemot ett
  halvår.
  Läng handlöggningstid bör rendera den klagande ett högre återbetalat
  belopp. KO/KV har ju skärpt kraven och hotar dra SJ inför
  marknadsdomstolen?

  *Är andra klass fullt bör resenärerna ha möjlighet att sitta i första
  klass. Att betala ett dyrt månadskort för att sedan få ståplats på
  tåget
  är ej rimligt. Om ej sittplats kan erbjudas, bör man erbjudas någon
  kompensation.

  *Vagnar som går i tågen skall vara upplåsta och tillgängliga för
  passagerarna. Detta är särskilt viktigt vid "populära" avgångar.
  Undantag får väl göras om vagn är defekt osv, men att
  slentrianmässigt
  köra låsta vagnar är oacceptabelt. Återkom med varför detta sker
  alls!

*Banverket ska vända monitorn på Märsta stn.

  * SMS-tjänsten säger att tåg som avgår i tid är försenade! Varför gör
  den det?

  *Straffavgifterna vid krånglande automater kundförakt av värsta
  sort!!
  Konsumentverket är inkopplat. Sånt här beteende är oacceptabelt. Hur
  kommer Sj agera i framtiden om detta inträffar igen?

  *Banverket har ej uppfyllt sin del av "punktlighetssatsningen" under
  vintern - vad gör ni åt det?

  Maximitid för reklamation är 2 veckor i hela resebranschen, men SJs
  kundtjänst säger 2-3 månader. Många som skrivit har ej fått svar
  alls.
  När ska svarstidrna vara nere i 2 veckor?

  *Inne på stationerna ligger fortfarande gamla tidtabellen kvar
  (TågPlus) är inte det att lura kunderna? Vad har Sj för ansvar för
  kunder som blir felinformerade på detta sätt?

  *Kommer ni att försöka "lindra" den numera urusla kvällstrafiken
  genom
  att låta Uppslaresenärer få åka med X2000 - det rör sig faktiskt
  inte om
  särskilt många avgångar, t ex 20.25 mot Falun. Varför skall detta
  vara
  så "svårt" att få till?

  *Kommer ni att på något sätt försöka få till en liten studentrabatt
  mellan UA-STHLM? 1700 kr är dyrt för studenter, och antalet som bor i
  ena och studerar i andra staden ökar!

  *Enligt lag måste man ha reserverade säten för funktionshindrade
  på alla
  allmänna transportmedel. Varför finns det inte på
  SJ/Uppsalapendeln? Vad
  händer här egentligen?

  *Övergripande översyn över informationsflödet inom organisationen?
  Kundtjänst, SMS-tjänst, stationernas utrop och tablåer/monitorer har
  ibland upp till 4 olika versioner av vad som gäller! Hur kan detta
  komma
  sig? Och vem skall vi tro på? Vad händer i denna fråga?
******************************** Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista. Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx med ämnet unsubscribe

  Vid eventuella frågor, kontakta
  uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
  ********************************

********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: