[uppsalapendeln] SV: SJs bokslutskommuniké 2002

  • From: "SONJA NIMMERSTAM" <sonja.nimmerstam@xxxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 18 Feb 2003 22:21:35 +0100

Det verkar som vi får vänta väldigt, väldigt länge innan det kommer att bli 
några större förbättringar. Jag har SvD och läste givetvis artikeln ang 
grupptalan. Där står Fakta: Grupptalan: Offentlig grupptalan. Myndighet som 
regeringen utser för talan för käranden. T ex skulle Konkurrensverket kunna 
föra bilisters talan mot bensinbolagen om dessa befinns vara skyldiga till en 
kartell.
Skulle då möjligen Konsumentverket kunna föra vår (grupptalan) mot SJ. Vi har 
ju ett stort register att ta av då det gäller att skriva besvärsskrivelse. Jag 
har ännu inte tagit kontakt med någon sakkunning då det gäller psykiska 
stressproblem (pga pendlarstrulet) etc. Jag anser att vi spar på krutet och 
sätter in det när det kommer som bäst till användning vilket det skulle göra om 
vi drar igång en grupptalan. Ska vi avvakta nästa möte med Gordon och "kolla 
in" vad hon står om det sker några framsteg. Därefter tar vi beslut om vi ska 
gå vidare, i ett sådant läge borde vi nog ha ett möte för att dels diskutera 
samt lägga upp en strategi. Dessutom vore det bra om vi har någon juridisk 
kunnig som är med i nätverket och kan ge lite råd och tips.
/sn

********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] SV: SJs bokslutskommuniké 2002