[uppsalapendeln] SV: SJ får hård kritik av revisorerna (Ekot 13/3)

 • From: Öhman Gustav <Gustav.Ohman@xxxxxxxx>
 • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Thu, 13 Mar 2003 08:57:57 +0100

Tja, varför skulle de kunna sköta sin ekonomi, när de inte kan sköta 
tågtrafiken?
Hur är det överhuvudtaget möjligt att göra förlust, när man garanteras 
monopol på lönsamma sträckor, samtidigt som man slipper allt samhällsansvar?
 
Nåväl. Det blir väl några fallskärmar på resenärers och skattebetalares 
bekostnad :-(
 
Vad innebär detta för oss egentligen? Vad skulle hända med trafiken om sj 
verkligen går i putten?
(Alternativt om de inte har råd att driva trafiken ens med dagens kvalitet.)
Kommer vi få se fler "extraordinära" tidtabellsnedskärningar och höjda 
priser?
Vad finns det för spärrar mot att plundra pendlarna ytterligare, för att 
hålla skutan flytande?
 
Jag har ingen som helst lust att betala notan för SJ:s dåliga affärer. 
Varken som resenär eller skattebetalare.
 
/Gustav

    -----Ursprungligt meddelande----- 
    Från: Fredrick Beste [mailto:Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx] 
    Skickat: to 2003-03-13 08:49 
    Till: PendlarNätverket Uppsala-Stockholm 
    Kopia: 
    Ämne: [uppsalapendeln] SJ får hård kritik av revisorerna (Ekot 13/3)
    
    

    snart får vi förhandla med en konkursförvaltare...:
    
    /F
    
    
    http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=197999
    
    
    
    05.00 | torsdag 13 mars 2003
    
    
    SJ får hård kritik av revisorerna
    
    
    Det statliga krisföretaget SJ:s revisorer tvivlar på att bolaget
    överlever. Läget är så allvarligt och osäkert att revisorerna inte
    heller kan rekommendera ägaren staten att godkänna räkenskaperna.
    
    
    
    Det är i SJ:s årsredovisning som de båda revisorerna, Jan Berntsson 
på
    privata Deloitte och Touche och Filip Cassel på statliga
    Riksrevisonsverket kommer med flera varningar. Det är både sällsynt 
och
    allvarligt.
    
    Att SJ:s kassa är tom och att bolaget bundit sig för dyra avtal med
    andra trafikbolag är känt. Bland annat därför tvivlar revisorerna 
på om
    SJ överhuvudtaget kommer att överleva. För det andra om bolagets
    redovisning är laglig.
    
    Så här skriver man: På grund av osäkerheten om moderbolagets 
förmåga
    att fortsätta verksamheten kan vi inte uttala oss om redovisningarna 
har
    upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. Därför kan inte 
heller
    revisorerna lämna klartecken till aktieägaren d v s staten att 
godkänna
    räkenskaperna.
    
    SJ:s ordförande Ulf Adelsohn hävdar att han var förberedd på den
    ovanligt skarpa kritiken.
    
     Den stämde rätt väl överens med vad vi har resonerat med 
revisorerna
    om och vi visste att de var tvungna att skriva så här. Det var ingen
    speciell nyhet för min del.
    
    Men samtidigt tycker han det är bra att revisorerna säger ifrån.
    
     Jag tycker det är bra att revisorerna säger ifrån på skarpen, det 
har
    ju inte alltid varit så, i många företag inte alls. Vi har satt 
igång
    ett jättearbete. Vi fick ju en ny vd i april och en ny ekonomidirektör
    kom senare. Vi har satt igång 118 projekt om internkontroll, många är
    brandkårsutryckning.
    Brita-Lena Ekström
    
    
    

Other related posts:

 • » [uppsalapendeln] SV: SJ får hård kritik av revisorerna (Ekot 13/3)