[uppsalapendeln] Re: SV: Re: "säkerhets risk" ??

  • From: Leif Lagerstedt <lagerstedt@xxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 25 Aug 2003 09:48:34 +0200


Tack för uppmuntran, det har känts ganska ensamt ibland. Jag har också farhågor kring årskorten. Flera av tågpersonalen har antytt att SJ planerar att ta bort årskorten och i stället endast sälja årskort för bestämda sträckor. Man tycker att vi årskortsresenärer reser för mycket. Först skapar man en stor grupp stamkunder sedan gör man sig av med dem. En annan anledning är säkert att de olika enheterna inte kan enas om att fördela bytet (årskortspengarna) sinsemellan. I England finns gott om olika operatörer, men man har tvingat dem att acceptera biljetter av årkortstyp som gäller i hela England. Här berövades vi hela Norrland norr om Sundsvall och en del andra linjer men SJ höjde ändå årskortpriserna! Jag har köpt 34 årskort hittills och noterat en gradvis försämring av villkoren genom åren så det börjar bli tveksamt om jag fortsätter. I våras fick vi ett brev där man lovade oss att förlänga giltigheten med en månad p.g.a. att X 2000 inte användes utan var inne på översyn. Det verkar inte ha fungerat, flera har haft krångel med konduktörerna, som inte vet om att korten förlängts. Interninformationen!! Och var så säker på att man inom ett par veckor går ut och försöker stoppa pendlarna på X 2000 och fjärrtågen igen!. Ett intressant problem uppstår när man, som jag ofta gör, ankommer till Stockhom C med ett X 2000 från t.ex. Malmö och första anslutningen till Uppsala är ett X 2000. Då får jag inte fortsätta med det eftersom jag då räknas som pendlare. Så lösningen verkar vara att boka till Sala eller Gävle och sedan gå av i Uppsala. Men en konduktör hotade med att stoppa oss från att gå av i Uppsala i så fall. Vore kul att försöka. Kundvänlig inställning? Knappast.


Leif Lagerstedt


At 08:14 25/08/2003, you wrote:

Bra Leif - kör på hårt!!!
Väntar på spänning mot domen i Stockholms tingsrätt om en pendlare som anser
att både villkoren är avtalsvidriga samt att de ändras under innevarande år.

 Själv skulle jag aldrig våga köpa mig ett årskort på SJ. Vilken röra det
kommer bli när någon arg juristpendlare kommer börja driva saken om
statsstöd (de 1,8 miljarderna) i EU.... SJälv tror jag det skulle kunna vara
räddningen. Sätt skiten i kk - börja rekonstrurera från botten - dvs nya
avtal med alla underleverantörer som bara får betalt när de utfört något
arbete - återanställ personalen med service i fokus, skär bort all tärande
personal (de som komemr på en sån lysande idé om avstigande ojämna dagar
etc.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Leif Lagerstedt [mailto:lagerstedt@xxxxxxxxxx]
Skickat: den 23 augusti 2003 10:29
Till: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
Kopia: irja.backstrom@xxxxx
Ämne: [uppsalapendeln] Re: "säkerhetsrisk" ??Du har ju helt rätt, det kan ju inte vara så att ett fullsatt pendeltåg med
stående passagerare överallt skulle vara säkrare än ett halvbesatt fjärrtåg
där alla sitter. I så fall skulle SL-tågen alltid vara farliga.

Jag tror att säkerhetsargumentet bara är ett svepskäl. De riktiga
anledningarna är nog två, den ena en motsättning mellan olika grenar
(verksamheter, resultatenheter) inom SJ, man vill inte ha pendlare på sina
tåg, framför allt inte på X 2000,  det trasslar till bokföringen.
X-2000-enheten ser sig inte få betalt för att Uppsalapendlarnas åkande.
Samtidigt stänger man årskortresenerärna ute, dem behöver man ju inte
fjäska för, deras pengar har man redan norpat. Guldkorten givetvis
undantagna. Den andra anledningen är nog att tågpersonalen känner sig
stressad av alla dessa pendlare. En tredje kunde vare en kvardröjande
myndighetsattityd hos centrala SJ: resenärerna skall rätta och packa sig
efter påbuden. Är det förbjudet för avstigande ojämna helgdagar på Arlanda
så gäller det och hör sen (utom för Guldkort förstås)! Det tar ett tag att
ställa om sig till att bli ett serviceföretag som transporterar passagerare
och inte ett företag som kör tåg. Ingen av oss har ju sett några tecken på
att man är seriöst intresserad av vad resenärerna vill. Turlistorna är ju
rena slumptabellerna!  Har vi pendlare råd med ett sådant företag?

Jag har nu väntat i en månad på besked från SJ om vilka bestämmelser de
stödjer sig på och jag möts av kompakt tystnad. Förmodligen finns det inget
stöd och det vågar de inte gå ut med. Nu har man ju hotat med att komma med
nya bestämmelser enligt uppgifter i Uppsala Nya. Sedan får man nog hyra in
nya stormtrupper som patrullerar perrongerna.

Leif Lagerstedt

At 23:23 22/08/2003 +0200, you wrote:
>Det borde ju gå att få en tydligare definition på "säkerhetsrisk". Tågen är
>ju olika hårt 'packade' beroende på tid på dygnet. Att ha sittande
>passagerare på halvtomt tåg en sträcka av sju mil måste väl vara en mindre
>säkerhetsrisk än att ha stående passagerare på ett överfullt tåg, samma
>sträcka?
>
>/ Irma Ridbäck
>
>
>
>Den 03-08-22 12.43, skrev "sarasundquist.privat"
><sarasundquist@xxxxxxxxxxxxxxxx>:
>
> > Är det sant att anledningen till att vi inte längre får åka "lokala"
> > resor på norrlandstågen är att vi skulle utgöra en "säkerhetsrisk"?
> > Som det är nu är det ju flera tåg som vi inte får åka på och som
> > oftast är halvtomma, nattåget till Åre 23.15 tex. Det är ju ett ganska
> > ordentligt bakslag om man ser det i ljuset från kampen att vi ska få
> > åka på alla tåg som stannar i Uppsala.
> > Nog måste det finnas en "vettig" anledning?
> >
> > /Sara- irriterad...
> >
> >
> > ********************************
> > Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
> e-postlista.
> > Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> > uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> > med ämnet
> > unsubscribe
> >
> > Vid eventuella frågor, kontakta
> > uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> > ********************************
>
>
>
>********************************
>Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
e-postlista.
>Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
>uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
>med ämnet
>unsubscribe
>
>Vid eventuella frågor, kontakta
>uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
>********************************
******************************** Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista. Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx med ämnet unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
**************************************************************** Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista. Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx med ämnet unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] Re: SV: Re: "säkerhets risk" ??