[uppsalapendeln] SV: Re: Årskort m.m.

  • From: anders.s.eriksson@xxxxxx
  • To: dmitrij_sharapov@xxxxxxxxxxx, uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 15 Dec 2003 10:21:25 +0100

Konstigt att de klarar av att ändra automaterna när de inte klarar av att
förändra ombordsterminalerna med rätt pris Arlanda - uppsala....
Sj sj gamle vän....

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Dmitrij Sharapov [mailto:dmitrij_sharapov@xxxxxxxxxxx]
Skickat: den 15 december 2003 08:53
Till: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
Ämne: [uppsalapendeln] Re: Årskort m.m.


Om vi ändå talar spekulationer så tror jag att resegaranti skjuts upp p g a
planerade prishöjningar. 
Då kan SJ säga: visserligen har det blivit dyrare, men kunder får ju en
prisgaranti nu.(någon måste ju finansiera den)
Indikationen på det stått i bl a brev från kundtjänsten: "Ombordtaxan kommer
då (i början av nästa år) ha ett påslag på 15 % på biljettpris..."
Planerar de att höja påslaget blir det säker även allmän höjning snart. Då
håller ju på med prissystemöversyn (den blir nog knappast billigare)
 
Är den någon annan som märkt att lågtrafiktaxa 40:- gäller numera exakt från
19:00 i TiM automater. Förut kunde man stämpla strax efter 18:40 avgick.
Nu är man tvungen att stå den på pärongen och vänta tills klockan slagit
19:00 
KLART FÖRSÄMRING, FOLK KÖAR VID AUTOMATER, varför gjorde man så? Man kan ju
ändå inte åka annat än 19:10 om man stämplar 18:55 ???
 
/D
 
 
 

----- Original Message ----- 
From: Leif  <mailto:lagerstedt@xxxxxxxxxx> Lagerstedt 
To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx <mailto:uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>  
Sent: Sunday, December 14, 2003 11:06 AM
Subject: [uppsalapendeln] Årskort m.m.För några dagar sedan fick vi alla som har SJ:s årskort ett kryptiskt och
odaterat brev. Det enda påtagliga beskedet var att från nyår säljs inga
årskort med längre giltigthetstid än till utgången av juni 2004. Man håller
på med en översyn av hela biljettsystemet. Sedan står det att nya årskort
som köps från januari endast får köpas 15 dagar före första giltighetsdag.
Vad menar de, om man försöker köpa ett 14 dagar innan eller 17 dagar innan?
Påminner om vad som då och då står vid snabbkassorna i snabbköpen:  Endast
fem varor!  Menar de tidigast eller senast? De redan köpta korten får (i
nåder) gälla hela tiden ut, tror jag, men de kanske försöker med någonting
ändå. 

Nog skämtat. Jag har försökt fråga runt litet och det verkar klart att man
tänker ta bort årskorten utom det dyraste (65000 kr) som dessutom kommer att
bli mycket dyrare. Bakgrunden är naturligtvis att vi otäcka
årskortsinnehavare använder dem alldeles för mycket. Det cirkulerar en del
vandringssägner inom SJ om folk som åker dagligen mellan Stockholm och
Göteborg resp. Malmö och därför anses missbruka korten.   Det finns mig
veterligen en person (som jag känner väl) som gör det mellan Stockholm och
Malmö, han intervjuas då och då i dagspressen. På
Stockholm-Göteborg-sträckan finns det nog några få som gör det, men det
verkar jobbigt. Vidare ogillar man mycket att vi använder dem för att pendla
mellan Stockholm och Uppsala. Jag tror att bakgrunden till detta fortfarande
är att de olika affärsenheterna inom SJ inte kan göra upp om hur man
fördelar bytet (årskortspengarna) och därför vill man dela upp allting,
intäkter och resenärer mellan sig. En konsekvens blir kanske att årskorten
(eller deras efterträdare) inte kommer att gälla på TIM och andra nät utan
bara på vissa fjärrtåg, främst X 2000. 

Det förekommer resonemang att man vill att ha något system för att räkna av
resorna från årskorten (begränsat antal resor e.d.), vilket vore ett bra
sätt att bli av med pendlarna. Ett annat alternativ vore att endast sälja
årspendlarkort för vissa sträckor (med begränsning av antalet resor) och
endast ha kvar det dyraste för företag e.d. Som ni ser verkar man överväga
en "Endlösung" för Uppsalapendlarna, inga fjärrtåg mer! Att koncentrera sig
på kvalitet och pålitlighet, tjaa...

Så just nu verkar man vara på väg mot ett system där en liten grupp, mest
företag, får allt medan övriga reserärer låses in med begränsade biljetter.
Ökar man verkligen intäkterna på detta sätt, jag tvivlar. Under mina
pendlarår (1969-2003) har jag sett många biljettsystem, rabatter,
begränsningar, prishöjningar eller prissänkningar passera revy och inget har
hjälpt SJ. Kanske är det helt enkelt så att det nuvarande
upphandlingssystemet är misslyckat från början. Det kanske inte finns
förutsättningar i Sverige, med dess ojämnna befolkningstäthet, att driva ett
sådant system. I England med mycket tätare befolkning har det gått illa.
Deras Banverk, Railtrack, gick i konkurs. Det finns omfattande missnöje,
främst i sydöstra England.  

SJ har kanske inte en chans att klara nuvarande system? Europeiska
kommissionen har inte godkänt utbetalningarna från ägaren-staten ännu. Om
den säger nej så är spelet över, även om man kan ta strid till EG-domstolen
och vinna litet tid. 

En så länge kan man bara spekulera, men det kan ju vara bra att vara beredd
på litet av varje från SJ i vår. Det är verkligen svårt att se SJ som en
partner som man kan samarbeta med utan snarare som en motpart med andra
intressen än pendlarna/resenärerna. Vi måste fundera över taktik,
massmediekontakter, politiska kontaktvägar m.m. 

Mitt nuvarande årskort Silver Plus går ut den 31 oktober 2004. Gissa om jag
kommer att åka extra mycket med det nästa år. Normalt brukar jag åka för ca
50-55000 per år (pendlandet inräknat, kortet kostar 45000) men nu djäklar
skall det åkas! Så mycket X 2000 som möjligt mellan Uppsala och Stockholm,
åka till Göteborg och äta lunch och sedan tillbaka etc. Sedan väntar
Reginatågen eller något liknande. 

Leif Lagerstedt
Other related posts: