[uppsalapendeln] SV: Re: Vi väntar på fö rsenade passagerare...

  • From: Thomas Tydal <uppsalapendeln@xxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 12 Mar 2003 22:33:55 +0100

Fredrick,

> jag har mer och mer fått känslan av att SJ ser sig självt som ett 
> "fjärrtrafikbolag" i första hand. Deras organisation är helt uppbyggd 
> ikring forna tiders långresor,

Kanske därför som man efter den senaste omorganisationen delat upp sig i en 
avdelning för fjärrtrafik och en för regionaltrafik.


> de tänker sig att deras kundsegment är de som 2 ggr per år tar tåget
> från Ystad till mormor i Korpilombolo.

Det är ganska jämnt fördelat mellan affärsresenärer, fritidsresenärer och 
pendlare.

Däremot gissar jag att bland dem som inte åker tåg så är det i kategorin 
fritidsresenärer som man har störst chans att locka till sig nya kunder.********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] SV: Re: Vi väntar på fö rsenade passagerare...