[uppsalapendeln] SV: Re: Vdbef: Eskilstuna Kuriren

  • From: Thomas Tydal <uppsalapendeln@xxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 27 Jan 2004 18:34:57 +0100

Bengt,

> Den grafiska tidtabellen, dvs förslaget till den, finns ute på
> nätet sedan en tid. Men en lekman som jag kan inte tyda den.

Det förslaget gäller bara fjärrtåg. Det kompletta förslaget för alla tåg väntas 
komma i mitten av februari.


> Tydal, är du kvar på listan? Kan du se vad som är på förslag för
> trafiken mellan U och Cst?

Det har talats om att man ska köra tåg när folk vill åka (och omvänt: inte köra 
tåg när det är väldigt få resenärer). I arbetet med det har man kommit fram 
till att ett par tåg Stockholm-Eskilstuna och Eskilstuna-Hallsberg på kvällarna 
inte har tillräckligt många resenärer.

Resten de skriver om i artikeln (inga direktavgångar till Arlanda) har jag inte 
hört något om, men det behöver inte betyda någonting eftersom jag inte jobbar 
med planering. Om det är sant så är det ju positivt för Uppsalapendeln eftersom 
man då slipper Eskilstunatågen. Kanske ett resultat av att man "satsar på 
Uppsalapendeln"?

Jag vet som sagt inte eftersom jag inte jobbar med långtidsplanering. Däremot 
har jag sett listan med alla indragningar och den innehåller inga tåg mellan 
Uppsala och Stockholm.********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] SV: Re: Vdbef: Eskilstuna Kuriren