[uppsalapendeln] SV: Re: Stor artikel i UNT idag om SJ och pendlarna:

  • From: "Anders Gustafson" <epursimuove@xxxxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 28 Nov 2003 10:29:21 +0100

> Jag är stolt över att få arbeta i ett företag
> som är så fullt av yrkesskickliga och engagerade
> medarbetare, att vi även under
> svåra förhållanden klarar våra uppgifter.
> Sune Karlsson

Är han någon slags ståupp-komiker från den ironiska generationen den där
Sune?


/Anders> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx 
> [mailto:uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx] För Dmitrij Sharapov
> Skickat: den 28 november 2003 08:46
> Till: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
> Ämne: [uppsalapendeln] Re: Stor artikel i UNT idag om SJ och 
> pendlarna:
> 
> 
> ?Under 2002 kommer vi att införa en resegaranti.
> Vi vill visa att SJ AB verkligen anstränger
> sig till det yttersta. Kompensation
> förekommer redan idag, men nu ska
> vi förtydliga vårt sätt att arbeta gentemot
> kunder som drabbats av störningar.
> En tydlig varumärkespositionering kommer
> att ge oss möjligheten att bättre anpassa
> utbudet till olika kundgrupper.
> Jag är stolt över att få arbeta i ett företag
> som är så fullt av yrkesskickliga och engagerade
> medarbetare, att vi även under
> svåra förhållanden klarar våra uppgifter.
> Sune Karlsson
> Verkställande direktör?
> 
> Det var Sune det. Snart byter man Jan mot nån Jöran och han 
> kommer att lova en ny resegaranti.
> 
> ----- Original Message ----- 
> From: "Dmitrij Sharapov" <dmitrij_sharapov@xxxxxxxxxxx>
> To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
> Sent: Friday, November 28, 2003 8:40 AM
> Subject: Re: [uppsalapendeln] Stor artikel i UNT idag om SJ 
> och pendlarna:
> 
> 
> ja-ja...
> 
> strejken är orsaken, sedan svår vinter, sedan något annat.
> De vågar inte införa den, troligen kommer det att kosta för mycket.
> 
> SJ skrev om sin resegaranti redan år 2001.
> "Under 2002 kommer vi att införa en resegaranti. Vi vill visa 
> att SJ AB verkligen anstränger sig till det yttersta."
> http://www.om.sj.se/files/SJ2001.pdf
> 
> 
> ----- Original Message ----- 
> From: "Fredrick Beste" <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
> To: "PendlarNätverket Uppsala-Stockholm" 
> <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
> Sent: Friday, November 28, 2003 8:21 AM
> Subject: [uppsalapendeln] Stor artikel i UNT idag om SJ och pendlarna:
> 
> 
> > 
> http://www2.unt.se/avd/1,2883,MC=3-AV_ID=288232,00.html?from=s
> ectionlinks3
> > 
> > SJ:s restidsgaranti på is
> > 
> > 2003-11-28 00:00
> > 
> > Av:Mårten Markne
> > Från och med måndag var det tänkt att SJ skulle sätta press på sig 
> > självt med en ny restidsgaranti. Vid stora förseningar ersätts 
> > resenärerna med hela biljettpriset. Men garantin ligger på 
> is så länge 
> > koflikten med facket varar. Hos pendlarna är misstroendet 
> fortsatt stort 
> > mot SJ och Banverket.
> > 
> > Det finns inga påtryckningar exempelvis i form av böter för 
> att komma 
> > till rätta med förseningar i tågtrafiken. Institutet för 
> > transportforskning studerade förra året på uppdrag av 
> Banverket om ett 
> > system med böter och bonus skulle kunna förbättra punktligheten. 
> > Slutsatsen blev att frågan måste utredas mer.
> > I stället väljer SJ en restidsgaranti som börjar gälla så fort 
> > konflikten är över. Vid stora förseningar ersätts 
> resenärerna med hela 
> > biljettpriset, oavsett vad som orsakat förseningen.
> > ? Det borgar för att vi sköter trafiken ännu bättre än vi 
> gjort. Det är 
> > något vi själva skapat för att kunden ska få förtroende för 
> oss, säger 
> > Irja Bäckström.
> > 
> > Luttrade pendlare
> > Men pendlarna är luttrade. Frustrerade medlemmar i Pendlarnätverket 
> > Uppsala-Stockholm vittnar om mängder av inställda tåg, 
> försenade tåg, 
> > bristande eller felaktig information på stationerna. Inläggen på 
> > nätverkets e-postlista är antingen uppgivna eller ilskna. 
> Även om SJ 
> > skulle köra felfritt ett helt år finns misstroendet kvar 
> mot bolaget, 
> > säger nätverkets kontaktperson Fredrick Beste:
> > ? Vi känner att vi inte kan lita på SJ. Vi måste ha luft i 
> almanackorna. 
> > En vanlig novembermorgon på Uppsala central kan två tåg 
> vara försenade 
> > och man måste trängas på ståplats på ett tåg som är 20 
> minuter försenat. 
> > Har man skött sig illa så länge krävs det lång tid för att 
> bygga upp 
> > förtroendet igen.
> > 
> > Rusningstid
> > Många fel och förseningar inträffar just i rusningstid på 
> morgon och 
> > eftermiddag, extra irriterande för den som reser varje dag. 
> Enligt Irja 
> > Bäckström beror det helt enkelt på att SJ kör fler tåg då. 
> Procentuellt 
> > sett är inte fler tåg sena vid klockan sju på morgonen än 
> mitt på dagen, 
> > säger hon.
> > Fredrick Beste menar att SJ borde räkna annorlunda för att få 
> > rättvisande siffror om hur förseningarna drabbar resenärerna. Han 
> > betecknar det som "intressant" att SJ anger att nio av tio tåg på 
> > sträckan är framme i tid.
> > ? De räknar bara tågen som verkligen går, och fem minuter för sent 
> > räknas inte som för sent. I stället borde de räkna antalet 
> försenade 
> > resenärer eller antal förlorade arbetstimmar. Det är 
> uppenbart att ett 
> > inställt tåg drabbar fler i rusningstid än mitt på dagen. 
> Räknar man 
> > antal försenade resenärer blir det mycket sämre än 90 procent.
> > 
> > Dåligt samarbete
> > Banverket sköter den trafikinformation som ropas ut på 
> stationerna, även 
> > när problemen beror på SJ. Informationen ombord på tågen 
> sköter SJ, och 
> > den personal som finns på stationerna är SJ:s. Fredrick 
> Beste menar att 
> > de två bolagens samarbete lämnar en hel del övrigt att önska.
> > ? Informationen är bedrövligt dålig på perrongerna. Man 
> förstår inte vad 
> > som har hänt eller när tågen ska börja gå igen. Är det 
> störningar vill 
> > man veta om det är meningsfullt att stå kvar eller om man 
> ska ta bilen, 
> > säger Fredrick Beste.
> > ? En intressant sak, som SJ förnekar, är att ju mer 
> störningar det är 
> > desto mindre personal ser man. Är tåget försenat är det sällan 
> > biljettkontroll så man kan fråga konduktören vad det är för 
> problem. Vi 
> > tror att de helt enkelt hukar.
> > 
> > "Enda tänkbara"
> > Björn Wahlström är chef för Östra trafikdistriktet på Banverket och 
> > därmed ansvarig för trafikinformationen på stationerna. Han 
> tycker att 
> > dagens upplägg där Banverket ansvarar för 
> trafikinformationen är det 
> > enda tänkbara, eftersom trafikinformatörerna sitter tillsammans med 
> > Banverkets trafikledare. I Uppsalas fall sitter de i Stockholm.
> > ? I normala fall hanterar vi informationen bra. Men vid 
> störningar i 
> > trafiken har vi svårt att få det att fungera, det ska 
> villigt erkännas. 
> > Vi jobbar med att utveckla arbetssätt och 
> kommunikationsvägar. Vi har 
> > blivit bättre, men är långt ifrån bra, säger Björn Wahlström.
> > Björn Wahlström menar att det största problemet är att 
> informationen 
> > inte är tillräcklig vid störningar. Felaktig information hör till 
> > undantagen, säger han.
> > 
> > UNT-fakta
> > 
> --------------------------------------------------------------
> ----------
> > 
> > Restidsgarantin
> > Gäller från och med 1 december 2003 på alla SJ:s tåg oavsett 
> > förseningsorsak.
> > SJ ersätter försenad resenär med värdecheckar till ett 
> värde av hela 
> > biljettpriset om:
> > en resa som ska ta högst 60 minuter blir minst 20 minuter 
> försenad, eller
> > en resa som ska ta 60 till 120 minuter blir minst 40 
> minuter försenad, eller
> > en resa som ska ta mer än 120 minuter blir minst 60 minuter 
> försenad.
> > Resenärer med periodkort får tillgodo en del av 
> biljettavgiften. För 
> > inställda tåg gäller att resenären måste ha en biljett som 
> är kopplad 
> > till det inställda tåget.
> > Anmälan görs till SJ:s kundtjänst på www.sj.se eller 
> telefon 0771-75 75 99.
> > 
> > 
> > 
> > 
> > ********************************
> > Du har fått det här brevet eftersom du är med på 
> uppsalapendels e-postlista.
> > Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt 
> e-postmeddelande till
> > uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> > med ämnet
> > unsubscribe
> > 
> > Vid eventuella frågor, kontakta
> > uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> > ********************************
> >
> 
> 
> ********************************
> Du har fått det här brevet eftersom du är med på 
> uppsalapendels e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt 
> e-postmeddelande till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med ämnet
> unsubscribe
> 
> Vid eventuella frågor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************
> 


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] SV: Re: Stor artikel i UNT idag om SJ och pendlarna: