[uppsalapendeln] SV: Re: Söndrigadör rar

  • From: Thomas Tydal <uppsalapendeln@xxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 13 Feb 2003 19:01:09 +0100

Fredrick,

> Olycka eller självmord?

Den största delen är självmord. Senast någon tågpassagerare dog i en olycka var 
1990.


> Det sägs att tidningarna har en hederskodex att inte skriva om sånt här 
> annat än i undantagsfall, för man fruktar att "copycats" ska få idéer.

Ja, det stämmer.********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: