[uppsalapendeln] Re: SV: Re: SV: Re: ant eckn ingar från mö te med C hristina Gordo n 2003-02-25

  • From: Irma Ridbäck <irma.018129984@xxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 28 Feb 2003 22:50:37 +0100

 
Vad kostar egentligen en biljett Uppsala - Stockholm? Lite konfunderad blir
man över priserna. Jag tolkar nedan som att 76 kr är ordinarie pris, men är
det lågpris? 
Enligt information i senaste kupé är ordinarie pris: 80 kr, medan lågpris är
"40 kr mellan Uppsala och Stockholm, ... vilket är hälften av ordinarie
pris." Man ska då ha"TIM-kort med inladdad börs. "


> Från: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
> Organisation: Ericsson Utvecklings AB
> Svara till: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
> Datum: Wed, 26 Feb 2003 13:52:21 +0100
> Till: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
> Ämne: [uppsalapendeln] Re: SV: Re:  anteckningar från möte med Christina
Gordon 2003-02-25
>  Fredrik skrev:
> 67 spänn kostar den men kontokort i blå pelaren, utan några TiM-kort
> eller liknande.  Utan CSN-rabatten kostar samma biljett 76:- studenterna
> får alltså 9 kr rabatt (= 11,8% rabatt) . vet ej om priset blir anant om
> man istället betalar med ett "tankat" TiM-plastkort?
> 

> 
> 
> 
>********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] Re: SV: Re: SV: Re: ant eckn ingar från mö te med C hristina Gordo n 2003-02-25