[uppsalapendeln] SV: Re: SV: Re: SV: Re: Säkerhet påX2000-tå gen

  • From: Thomas Tydal <uppsalapendeln@xxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 26 Feb 2003 16:45:08 +0100

Dmitrij,

> Kör man i praktiken 200 km/h mellan Arlanda och Stockholm?

Ja. Från Arlanda är det 200 km/h fram till Sollentuna för Arlanda Express (12 
km före Stockholm C) och till strax efter Solnatunneln för X2 (4 km före 
Stockholm C). I Sollentuna sänks hastighetsbegränsningen till 160 för Arlanda 
Express respektive 175 för Reginatåg. "Vanliga tåg" (loktåg) får köra max 160 
km/h.

I praktiken tar det ett par kilometer att komma upp i 200 km/h (lite längre tid 
från Arlanda pga uppförsbacken) och så måste man ju börja bromsa någon 
kilometer före hastighetsnedsättningen för att hinna få ner farten på ett 
snyggt sätt.********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] SV: Re: SV: Re: SV: Re: Säkerhet påX2000-tå gen