[uppsalapendeln] SV: Re: SV: Re: SV: Re: SJ svar

 • From: Öhman Gustav <Gustav.Ohman@xxxxxxxx>
 • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Tue, 25 Feb 2003 11:49:21 +0100

Jag blir så förbaskad på detta.
STÄLLER SJ IN ETT TÅG SKALL DE FÖRLORA MOTSVARANDE BILJETTINTÄKTER!
Om det är i form av ersättning till resenärer eller skadestånd till den 
statsmakt som betrott dem med monopolsits är en sekundär fråga.
Idag är ju för höge farao varje inställt tåg en vinstaffär. Tro tusan att 
de inte anstränger sig mer då.
/Gustav (Lite extra sur efter det tappade stafettguldet...)
 

    -----Ursprungligt meddelande----- 
    Från: Dmitrij Sharapov [mailto:dmitrij_sharapov@xxxxxxxxxxx] 
    Skickat: ti 2003-02-25 11:42 
    Till: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx 
    Kopia: 
    Ämne: [uppsalapendeln] Re: SV: Re: SV: Re: SJ svar
    
    

    Jag menar:
    SJ kan ställa in typ 19 av mina 44 tåg per månad och jag har ingen 
som helst rätt till ersättning.
    Det är först när det blir 20 eller mer kan man räkna på någon 
ersättning.
    /D
    
    ----- Original Message -----
    From: <ulrika.eriksson@xxxxxx>
    To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
    Sent: Tuesday, February 25, 2003 11:36 AM
    Subject: [uppsalapendeln] SV: Re: SV: Re: SJ svar
    
    
    > Nja,
    > om minimum 2 tåg om dagen blir inställda eller försenade så får 
man
    > ersättning som SJ kan bestämma storleken på (för pendlare med 
periodkort).
    > Andra delen av meningen hänger jag inte riktigt med på; 40-45%?
    >
    > Men, javisst, maken till leverantörsvänliga villkor får man leta 
efter!
    > Det krävs monopolställning för att ha sådana villkor, är min 
erfarenhet.
    >
    > Ulrika
    >
    > -----Ursprungligt meddelande-----
    > Från: Dmitrij Sharapov [mailto:dmitrij_sharapov@xxxxxxxxxxx]
    > Skickat: den 25 februari 2003 11:29
    > Till: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
    > Ämne: [uppsalapendeln] Re: SV: Re: SJ svar
    >
    > > Instämmer - men den springande punkten lär vara - hur mycket? 
Får man då
    > > tillbaka 44 kronor totalt? Är det skäligt?
    > > Utdrag ur de 'normala' normalvillkoren (9.5 b) på nätet:
    > > Om den resande visar att han eller hon på grund av 
trafikstörningar
    > > (definition?) har kunnat utnyttja ett periodiskt giltigt färdbevis 
(kort)
    > > endast för så få resor, att den normala biljettkostnaden för 
dessa resor
    > > skulle ha understigit kostnaden för kortet har den resande rätt 
att en
    > > skälig del (definition?) av denna kostnad.
    > > Konstig mening förresten! Antar att de menar att man har rätt till
    > > ersättning för en skälig del av denna kostnad? Innebär det att 
man har
    > rätt
    > > till en procentsats av de 44 kronorna? Vem vet!
    >
    > I så fall säger SJ att om ca häften eller mer av DINA tåg (dock 
max 2 st om
    > dagen för pendlare) blir inställda eller kraftig försenade då kan 
vi fundera
    > på en viss kompensation (upp till oss att avgöra hur mycket), men 
vi kan
    > ställa in upp till 40-45% av dina tåg och du får ingen 
kompensation alls för
    > det.
    > Rätt bra villkor för den som kör.
    >
    >
    > ********************************
    > Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels 
e-postlista.
    > Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande 
till
    > uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
    > med ämnet
    > unsubscribe
    >
    > Vid eventuella frågor, kontakta
    > uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
    > ********************************
    >
    >
    > ********************************
    > Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels 
e-postlista.
    > Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande 
till
    > uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
    > med ämnet
    > unsubscribe
    >
    > Vid eventuella frågor, kontakta
    > uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
    > ********************************
    >
    
    
    ********************************
    Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels 
e-postlista.
    Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
    uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
    med ämnet
    unsubscribe
    
    Vid eventuella frågor, kontakta
    uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
    ********************************
    

Other related posts: