[uppsalapendeln] Re: SV: Re: SV: Re: SJ svar

  • From: "Dmitrij Sharapov" <dmitrij_sharapov@xxxxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 25 Feb 2003 11:42:00 +0100

Jag menar:
SJ kan ställa in typ 19 av mina 44 tåg per månad och jag har ingen som helst 
rätt till ersättning.
Det är först när det blir 20 eller mer kan man räkna på någon ersättning.
/D

----- Original Message ----- 
From: <ulrika.eriksson@xxxxxx>
To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Tuesday, February 25, 2003 11:36 AM
Subject: [uppsalapendeln] SV: Re: SV: Re: SJ svar


> Nja, 
> om minimum 2 tåg om dagen blir inställda eller försenade så får man
> ersättning som SJ kan bestämma storleken på (för pendlare med periodkort).
> Andra delen av meningen hänger jag inte riktigt med på; 40-45%?
> 
> Men, javisst, maken till leverantörsvänliga villkor får man leta efter!
> Det krävs monopolställning för att ha sådana villkor, är min erfarenhet.
> 
> Ulrika 
> 
>  -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: Dmitrij Sharapov [mailto:dmitrij_sharapov@xxxxxxxxxxx] 
> Skickat: den 25 februari 2003 11:29
> Till: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
> Ämne: [uppsalapendeln] Re: SV: Re: SJ svar
> 
> > Instämmer -  men den springande punkten lär vara - hur mycket? Får man då
> > tillbaka 44 kronor totalt? Är det skäligt? 
> > Utdrag ur de 'normala' normalvillkoren (9.5 b) på nätet:
> > Om den resande visar att han eller hon på grund av trafikstörningar
> > (definition?) har kunnat utnyttja ett periodiskt giltigt färdbevis (kort)
> > endast för så få resor, att den normala biljettkostnaden för dessa resor
> > skulle ha understigit kostnaden för kortet har den resande rätt att en
> > skälig del (definition?) av denna kostnad. 
> > Konstig mening förresten! Antar att de menar att man har rätt till
> > ersättning för en skälig del av denna kostnad? Innebär det att man har
> rätt
> > till en procentsats av de 44 kronorna? Vem vet!
> 
> I så fall säger SJ att om ca häften eller mer av DINA tåg (dock max 2 st om
> dagen för pendlare) blir inställda eller kraftig försenade då kan vi fundera
> på en viss kompensation (upp till oss att avgöra hur mycket), men vi kan
> ställa in upp till 40-45% av dina tåg och du får ingen kompensation alls för
> det.
> Rätt bra villkor för den som kör.
> 
> 
> ********************************
> Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med ämnet
> unsubscribe
> 
> Vid eventuella frågor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************
> 
> 
> ********************************
> Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med ämnet
> unsubscribe
> 
> Vid eventuella frågor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************
> 


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: