[uppsalapendeln] Re: SV: Re: SV: Pen gar ti llbaka vi d f?ðrse ningar

  • From: Jöns Weimarck <jons.weimarck@xxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 24 Feb 2003 19:40:27 +0100

Angående de konstiga tecknen så verkar det handla om kombinationen av
programmet den som skickar använder och programmet som mottagaren använder.
En dålig kombination ger fler eller färre konstiga tecken... Det verkar
tyvärr inte heller finnas någon bra inställning jag kan göra på
freelists-servern för att lösa problemet, och vad som känns lite tråkigt är
att det dessutom verkar uppstå lite godtyckligt från dag till dag.

Att använda hotmail för att läsa verkar hur som helst vara att utmana ödet
kan jag meddela...

/Jöns

-----Original Message-----
From: uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx
[mailto:uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx]On Behalf Of Fredrick Beste
Sent: den 21 februari 2003 13:31
To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [uppsalapendeln] Re: SV: Re: SV: Pen gar ti llbaka vi d f?ðrse
ningar


det ser bra ut när det kommer till mig...!

/F


EvaBritt Karlsson wrote:

>Nu börjar alla mejl ha konstiga tecken ist f å,ä och ö  - tidigare hade
>bara Gustavs det - går det att fixa via servern? Eller är det hos mig
>felet sitter (d v s vår server och vårt e-postpogram?)
>
>Å blir ?"
>Ä ?§
>Ö = ?ð eller ?ñ
>
>M v h
>Eva Britt
>
>uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx skriver:
>
>
>>jag tar ?"terigen upp den fr?"gan med henne p?" tisdag. det k?§nns som om
>>jag m?"ste ge henne en grundkurs i "marketing" och "customer relations",
>>vilket ju kan ta tid. Men om hon inte begriper s?" m?"ste hon f?"s att
>>fatta!! Det var s?§kert s?" h?§r det k?§ndes f?ðr de som skulle f?ðrs?ðka
>>
>>
>l?§ra
>
>
>>gamla
>>"planekonomer" fr?"n ?ñststaterna att ist?§llet t?§nka marknadsekonomi.
>>
>>
>Men
>
>
>>man f?"r f?ðrs?ðka hoppas p?" m?§nniskors sunda f?ðrnuft.
>>
>>
>
>
>
>
>********************************
>Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
e-postlista.
>Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
>uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
>med ämnet
>unsubscribe
>
>Vid eventuella frågor, kontakta
>uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
>********************************
>
>
********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
****************************************************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: