[uppsalapendeln] SV: Re: SV: 1.2 Information

  • From: Thomas Tydal <uppsalapendeln@xxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 6 Feb 2003 14:41:25 +0100

Pamela,

> I normal verksamhet är det ju just det du nämner, att förstå
> termer, samband etc som man förväntar sig av en
> kundtjänst/trafikupplysning. Hur ska de annars 
> kunna ta del av det interna faktaunderlaget/informationen och
> förmedla till externa (mindre vetande) kunder ?

Jo, genom att en grupp specialister på företaget berarbetar informationen åt 
dem. Så fungerade det på Tele2 där jag jobbade tidigare och så tror jag det 
fungerar även på andra ställen. Man har inte råd att utbilda alla som svarar i 
telefon till specialister, och det skulle inte vara så lönande heller eftersom 
specialistkunskapen kanske bara behövs i 10% av samtalen. Därför lär man ut 
svaren på de vanligaste frågorna och när de stöter på något annat får de fråga 
om råd.

Ett problem hos Tele2, och även hos SJ antar jag, är ju att veta när man ska 
fråga om råd. Man vill ju inte störa specialisterna i onödan, så man kanske 
tycker sig veta en del saker som man säger till kunden och som inte stämmer 
alls. Man drar felaktiga slutsatser eftersom man inte, likt specialisten, har 
tillgång till hela bilden.

Generellt, alltså. Jag vet inte hur SJ:s kundtjänst jobbar. Men jag tycker 
definitivt ni ska tala om för SJ vad ni har fått för svar från 
kundtjänst/trafikinfo när det inte har varit tillfredsställande, så de förstår 
att dagens information inte alltid är tillräcklig. Föreslå exempelvis att det i 
rusningstrafik kan vara intressant att även få reda på mindre störningar 
(exempelvis växelfel, signalfel). Normalt tar man väl bara upp större saker, 
exempelvis inställda tåg och totalstopp i trafiken. När det är växelfel och 
signalfel går ju trafiken ändå, men med förseningar, i synnerhet i 
rusningstrafik då inte marginalerna är lika stora.


> TFÖR 3 månader tillbaka i tiden ??? Det var ny info. Om inte jag
> minns fel så har SJ sagt till pendlarnätverket att de inte sparar
> information och därför bett oss att spara på och sammanställa
> informationen. därav hemsidan och mailadressens uppkomst !

Det stämmer säkert. TFÖR är ju Banverkets system och innehåller =samtliga= tåg, 
alltså inte bara SJ:s. Eftersom SJ kan få information därur behöver de ju inte 
spara den själva. Däremot är det ju inte så enkelt att sammanställa 
informationen och börja på att kolla statistik över förseningarna.********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] SV: Re: SV: 1.2 Information