[uppsalapendeln] SV: Re: SJ-tåg på Aralanda Express- spår

  • From: Thomas Tydal <uppsalapendeln@xxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 3 Apr 2003 23:07:13 +0200

Lena,

> Men hur ser säkerheten egentligen ut? I hälso-och sjukvården måste
> man anmäla alla skador, men också sådant som hade kunnat leda till
> en sådan (Lex Maria), allt för att förebygga framtida risker. Hur ser
> avvikelsesystemet ut för järnvägstrafiken? Finns det något över
> huvudtaget? Om det finns - hur tar man till vara kunskaperna?

Säkerheten är det som prioriteras högst på järnväg, och vi har hög säkerhet i 
Sverige. Den senaste allvarliga olyckan, med dödsfall, skedde år 1990.

Alla tåg som blir mer än fem minuter försenade ska rapporteras. Utöver det ska 
även allt som avviker från det normala rapporteras. Vad det gäller skador och 
sådant som hade kunnat leda till det så ställer till och med lagen krav på 
rapportering.

Så det här med hur kunskaperna når ut till alla...

Innan ett tåg får avgå från sin utgångsstation måste föraren ha tagit reda på 
all aktuell information som gäller för sträckan tåget ska åka. Det sker normalt 
via dator på stationen och föraren börjar i allmänhet sitt arbetspass med att 
ta ut informationen för samtliga tåg han/hon ska köra den dagen. 
(Trafikledningen, dvs Banverket, ser om detta har skett.) Är det något fel på 
datorn kan man ringa Banverket och få informationen över telefon istället. 
Föraren måste då anteckna informationen och därefter direkt läsa upp den i 
telefonen för att få bekräftelse på att det blev rätt uppfattat. Anteckningen 
ska sedan lämnas in på stationen när man kommer tillbaka, där den arkiveras.

Telefonvarianten tillämpas även om det tillkommer någon ny information under 
resans gång. Har inte informationen hunnit överlämnas före tåget närmar sig 
platsen där den gäller så slår inte signalen om till grönt och tåget måste 
stanna och ta kontakt med Banverket för att få reda på anledningen.

Genom det här informationssystemet (kördordersystemet) kan man alltså lätt gå 
ut med viktig information till alla tåg på en viss sträcka.

För information som inte är lika akut har vi ju också de vanliga 
informationsvägarna, dvs e-post, postfack och anslagstavla. Normalt kör man 
efter principen "både livrem och hängslen"; Man ser ett nytt meddelande på 
anslagstavlan när man kommer till jobbet, tittar i postfacket och ser samma 
meddelande där. Och när man sedan kollar e-posten, så... "Ny föreskrift 
angående x som gäller från åååå-mm-dd är utdelad i era fack".

Slutligen har vi ju också den årliga säkerhetsutbildningen (två dagar) där man 
går igenom vad som hänt under året och som avslutas med ett skriftligt prov.********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] SV: Re: SJ-tåg på Aralanda Express- spår